روز گذشته در مشهد رخ داد

شلیک‌به‌سینه‌نصاب‌ماهواره!


15 مرداد 1399 - 09:09
a37faf0e29
مرد 50 ساله ای با شلیک گلوله به سینه یک نصاب ماهواره، او را به قتل رساند.

این ماجرای تاسف بار عصر روز گذشته در بولوار هدایت مشهد درحالی رخ داد که جوان 37 ساله ای با شلیک گلوله از سلاح وینچستر در منزل مسکونی واقع در خیابان هدایت 2 نقش بر زمین شد. وقتی نیروهای اورژانس به محل رسیدند که جوان 37 ساله علایم حیاتی نداشت و جان خود را از دست داده بود.مرد 50 ساله مجردی که با مادرش در منزل محل وقوع جنایت زندگی می‌کرد درباره چگونگی حادثه به قاضی کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) گفت: مقتول 37 ساله از دوستانم بود که او را برای نصب ماهواره به منزلم دعوت کردم و مدام می‌گفتم که فلان شبکه را نصب کن! او هم به شوخی گفت: نصب نمی‌کنم! در این هنگام اسلحه وینچستری را که یکی از دوستانم به من امانت داده بود از خانه برداشتم و به او گفتم اگر نصب نکنی، شلیک می‌کنم! او هم می‌گفت: بزن! وقتی ماشه را فشردم ناگهان گلوله ای خارج شد و بر سینه دوستم نشست درحالی که من از پر بودن سلاح خبر نداشتم! با دستگیری متهم به قتل توسط نیروهای تجسس کلانتری شفای مشهد، تحقیقات گسترده ای در این باره با دستورات ویژه قاضی میرزایی درحالی آغاز شد که متهم درباره دوستی که مدعی است اسلحه را به او داده دچار تناقض گویی های آشکار شده است.

مرد 50 ساله ای با شلیک گلوله به سینه یک نصاب ماهواره، او را به قتل رساند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

a37faf0e29
15 مرداد 1399 - 09:09

این ماجرای تاسف بار عصر روز گذشته در بولوار هدایت مشهد درحالی رخ داد که جوان 37 ساله ای با شلیک گلوله از سلاح وینچستر در منزل مسکونی واقع در خیابان هدایت 2 نقش بر زمین شد. وقتی نیروهای اورژانس به محل رسیدند که جوان 37 ساله علایم حیاتی نداشت و جان خود را از دست داده بود.مرد 50 ساله مجردی که با مادرش در منزل محل وقوع جنایت زندگی می‌کرد درباره چگونگی حادثه به قاضی کاظم میرزایی (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) گفت: مقتول 37 ساله از دوستانم بود که او را برای نصب ماهواره به منزلم دعوت کردم و مدام می‌گفتم که فلان شبکه را نصب کن! او هم به شوخی گفت: نصب نمی‌کنم! در این هنگام اسلحه وینچستری را که یکی از دوستانم به من امانت داده بود از خانه برداشتم و به او گفتم اگر نصب نکنی، شلیک می‌کنم! او هم می‌گفت: بزن! وقتی ماشه را فشردم ناگهان گلوله ای خارج شد و بر سینه دوستم نشست درحالی که من از پر بودن سلاح خبر نداشتم! با دستگیری متهم به قتل توسط نیروهای تجسس کلانتری شفای مشهد، تحقیقات گسترده ای در این باره با دستورات ویژه قاضی میرزایی درحالی آغاز شد که متهم درباره دوستی که مدعی است اسلحه را به او داده دچار تناقض گویی های آشکار شده است.

منبع: روزنامه خراسان