محمدرضاحیدری رئیس شورای شهر مشهد:

حال مشهد هم خوب است هم خوب نیست


20 مرداد 1399 - 16:12
131ead5b0b
برنامه مدیریت شهری برای جابجایی افراد ساکن در بافت های فرسوده شهری

برنامه مدیریت شهری برای جابجایی افراد ساکن در بافت های فرسوده شهری
حاشیه شهر مشهد را با همه راهکارهای فرهنگی اجتماعی اش یک متغیر اقتصادی می تواند ساماندهی کند
در خط ۲ که دوره قبل افتتاح شد ۲۰۰‌میلیارد دیگر خرج کردیم‌ که‌ تکمیل شد
آقای کلایی ریسک کرد و برای تامین تجهیزات قطارشهری از طریق صرافی پول کلانی را جابه‌جا کرد
نگاه ملی به مشهد نهادینه و ساختارمند نیست

برنامه مدیریت شهری برای جابجایی افراد ساکن در بافت های فرسوده شهری

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

20 مرداد 1399 - 16:12

برنامه مدیریت شهری برای جابجایی افراد ساکن در بافت های فرسوده شهری
حاشیه شهر مشهد را با همه راهکارهای فرهنگی اجتماعی اش یک متغیر اقتصادی می تواند ساماندهی کند
در خط ۲ که دوره قبل افتتاح شد ۲۰۰‌میلیارد دیگر خرج کردیم‌ که‌ تکمیل شد
آقای کلایی ریسک کرد و برای تامین تجهیزات قطارشهری از طریق صرافی پول کلانی را جابه‌جا کرد
نگاه ملی به مشهد نهادینه و ساختارمند نیست

منبع: مشهد فوری