سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد:

ظرفیت تصفیه‌خانه‌های مشهد معادل 90 درصد فاضلاب جمع‌آوری شده است


20 شهریور 1399 - 15:29
a05243b943
سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: شاخص برخورداری از سیستم جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری در مشهد ۷۹ درصد است.

به گزارش مشهد فوری؛ سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فعال در این کلانشهر معادل ۹۰ درصد فاضلاب جمع‌آوری شده است.

محمود محتشمی افزود: شاخص برخورداری از سیستم جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری در مشهد ۷۹ درصد است.
وی ادامه داد: در شهر مشهد پنج تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت اسمی ۲۶۳ هزار مترمکعب در شبانه روز احداث شده که به علت بار آلودگی زیاد و عملیات ارتقا، متوسط ظرفیت قابل بهره برداری آن ۲۲۸ هزار مترمکعب در شبانه روز و معادل حدود  ۹۰ درصد فاضلاب جمع آوری شده است.

سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: در راستای افزایش ظرفیت تصفیه خانه‌ها، برنامه توسعه سه تصفیه خانه در دستور کار شرکت آب و فاضلاب مشهد است که در قالب مدل پایدار پساب و برنامه مدیریت واحد کشف رود پیگیری می‌شود. 
سال ۹۲ جمعیت زیرپوشش و برخوردار از شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در مشهد ۴۱۴ هزار و ۷۷۶ خانوار با حدود یک میلیون و ۵۹۹ هزار نفر بود که در حال حاضر به ۸۹۲ هزار و ۴۷۱ خانوار با  دو میلیون و ۴۸۹ هزار و ۷۷۲ نفر رسیده ‌است.
شبکه فاضلاب در شهر مشهد سه هزار و ۲۰۰ متر طول دارد. 

سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: شاخص برخورداری از سیستم جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری در مشهد ۷۹ درصد است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

a05243b943
20 شهریور 1399 - 15:29

به گزارش مشهد فوری؛ سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فعال در این کلانشهر معادل ۹۰ درصد فاضلاب جمع‌آوری شده است.

محمود محتشمی افزود: شاخص برخورداری از سیستم جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری در مشهد ۷۹ درصد است.
وی ادامه داد: در شهر مشهد پنج تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت اسمی ۲۶۳ هزار مترمکعب در شبانه روز احداث شده که به علت بار آلودگی زیاد و عملیات ارتقا، متوسط ظرفیت قابل بهره برداری آن ۲۲۸ هزار مترمکعب در شبانه روز و معادل حدود  ۹۰ درصد فاضلاب جمع آوری شده است.

سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: در راستای افزایش ظرفیت تصفیه خانه‌ها، برنامه توسعه سه تصفیه خانه در دستور کار شرکت آب و فاضلاب مشهد است که در قالب مدل پایدار پساب و برنامه مدیریت واحد کشف رود پیگیری می‌شود. 
سال ۹۲ جمعیت زیرپوشش و برخوردار از شبکه جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در مشهد ۴۱۴ هزار و ۷۷۶ خانوار با حدود یک میلیون و ۵۹۹ هزار نفر بود که در حال حاضر به ۸۹۲ هزار و ۴۷۱ خانوار با  دو میلیون و ۴۸۹ هزار و ۷۷۲ نفر رسیده ‌است.
شبکه فاضلاب در شهر مشهد سه هزار و ۲۰۰ متر طول دارد. 

منبع: ایرنا

اخبار ایران و جهان