برآورد تولید 2 میلیون تن علوفه در خراسان رضوی


21 شهریور 1399 - 19:37
b926368815
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: بیش از ۲ میلیون تن علوفه طی سال زراعی جاری در مراتع این استان تولید می‌شود.

به گزارش مشهدفوری، مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به آمار ارائه شده در طرح‌های مرتع‌داری تصویب شده در کمیته فنی استان، میانگین تولید علوفه در بلند مدت با میانگین بارندگی ۲۲۱ میلیمتر، ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار برآورد شده است.

وی با بیان اینکه مقدار برداشت مجاز علوفه ۵۰ درصد و معادل ۱۲۵ کیلو گرم در هکتار است ادامه داد: با توجه به افزاش بارندگی در سال زراعی گذشته که در این استان حدود ۲۹۶ میلیمتر برآورد شده است تولید علوفه امسال بیش از دو میلیون تن برآورد می‌شود که ۵۰ درصد آن قابل برداشت است.

 علیرضا صحرایی گفت: بیشترین تولید علوفه در واحد سطح با توجه به شرایط اکولوژیکی در شهرستان‌های درگز و کلات این استان است.

وی در باره مشارکت مردم در احیا و اصلاح مراتع نیز افزود: هم اکنون ۲۰ سازمان مردم نهاد مرتبط با منابع طبیعی در این استان وجود دارد و تعدادی تشکل نیز در شهرستان‌های استان با این اداره کل همکاری مستقیم دارند.

صحرایی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد بهره‌برداران و جوامع محلی در اجرای طرح‌های مشارکتی آبخیزداری مشارکت دارند ادامه داد: در حال حاضر در اجرای طرح‌های حفاظتی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ همیار طبیعت در کنار عشایر و بهره‌برداران استان در راستای حفاظت از عرصه‌های مرتعی و جنگلی فعالیت و همکاری می‌کنند.

وی مساحت مراتع استان را بیش از ۶.۵ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: مراتع کم‌تراکم با بیش از چهار میلیون هکتار بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند و مراتع متوسط و متراکم رده‌های بعدی را دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: بیش از ۲ میلیون تن علوفه طی سال زراعی جاری در مراتع این استان تولید می‌شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b926368815
21 شهریور 1399 - 19:37

به گزارش مشهدفوری، مدیرکل منابع طبیعی استان خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به آمار ارائه شده در طرح‌های مرتع‌داری تصویب شده در کمیته فنی استان، میانگین تولید علوفه در بلند مدت با میانگین بارندگی ۲۲۱ میلیمتر، ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار برآورد شده است.

وی با بیان اینکه مقدار برداشت مجاز علوفه ۵۰ درصد و معادل ۱۲۵ کیلو گرم در هکتار است ادامه داد: با توجه به افزاش بارندگی در سال زراعی گذشته که در این استان حدود ۲۹۶ میلیمتر برآورد شده است تولید علوفه امسال بیش از دو میلیون تن برآورد می‌شود که ۵۰ درصد آن قابل برداشت است.

 علیرضا صحرایی گفت: بیشترین تولید علوفه در واحد سطح با توجه به شرایط اکولوژیکی در شهرستان‌های درگز و کلات این استان است.

وی در باره مشارکت مردم در احیا و اصلاح مراتع نیز افزود: هم اکنون ۲۰ سازمان مردم نهاد مرتبط با منابع طبیعی در این استان وجود دارد و تعدادی تشکل نیز در شهرستان‌های استان با این اداره کل همکاری مستقیم دارند.

صحرایی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد بهره‌برداران و جوامع محلی در اجرای طرح‌های مشارکتی آبخیزداری مشارکت دارند ادامه داد: در حال حاضر در اجرای طرح‌های حفاظتی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ همیار طبیعت در کنار عشایر و بهره‌برداران استان در راستای حفاظت از عرصه‌های مرتعی و جنگلی فعالیت و همکاری می‌کنند.

وی مساحت مراتع استان را بیش از ۶.۵ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: مراتع کم‌تراکم با بیش از چهار میلیون هکتار بیشترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند و مراتع متوسط و متراکم رده‌های بعدی را دارند.

منبع: ایرنا

اخبار ایران و جهان