رزمندگانی که نسیم صبحگاهی هم رزمان خود بودند


4 مهر 1399 - 12:27
daec31d202
در گرمای بیش از حد هوا و گزش بی امان پشه‌ها، رزمندگان دچار بی خوابی می‌شدند تا حدی که گریه می‌کردند.

سید رضا طباطبایی؛ رزمنده دفاع مقدس در گفتگو با مشهدفوری به بیان خاطراتش از جبهه‌های جنگ می‌پردازد: در گرمای بیش از حد هوا و گزش بی امان پشه‌ها، رزمندگان دچار بی خوابی می‌شدند تا حدی که گریه می‌کردند. در این میان بعضی رزمندگان با چفیه‌های خیس، هم رزمان خود را باد می‌زدند تا خنک شوند و بخوابند و یک ماه تمام کارشان همین بود.

در گرمای بیش از حد هوا و گزش بی امان پشه‌ها، رزمندگان دچار بی خوابی می‌شدند تا حدی که گریه می‌کردند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

4 مهر 1399 - 12:27

سید رضا طباطبایی؛ رزمنده دفاع مقدس در گفتگو با مشهدفوری به بیان خاطراتش از جبهه‌های جنگ می‌پردازد: در گرمای بیش از حد هوا و گزش بی امان پشه‌ها، رزمندگان دچار بی خوابی می‌شدند تا حدی که گریه می‌کردند. در این میان بعضی رزمندگان با چفیه‌های خیس، هم رزمان خود را باد می‌زدند تا خنک شوند و بخوابند و یک ماه تمام کارشان همین بود.

منبع: مشهد فوری