فرستادگان رضا/ خمپاره‌ای در میدان مین


5 مهر 1399 - 17:10
f4007d59bb
راوی دفاع مقدس خاطره‌ای از انفجار خمپاره در میدان مین تعریف می‌کند.

خاطره‌گویی حمید جهانگیری فیض‌آبادی راوی دفاع مقدس برای مخاطبین اخبار مشهد:

راوی دفاع مقدس خاطره‌ای از انفجار خمپاره در میدان مین تعریف می‌کند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5 مهر 1399 - 17:10

خاطره‌گویی حمید جهانگیری فیض‌آبادی راوی دفاع مقدس برای مخاطبین اخبار مشهد:

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان