فیلم| رفع تصرف نهادها در کمربند جنوبی انجام شده است


5 مهر 1399 - 22:33
f906225f2a
جانشین معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: ۳۴ هکتاری که فردی در ارتفاعات جنوبی تصرف کرده بود بدون تشکیل پرونده نسبت به رفع تصرفش اقدام شد همچنین نسبت به تصرفاتی که برخی نهادها داشتند اقدام شد مثلاً از شرکت بازآفرینی تصرفات را گرفتیم و نسبت به درختکاری اقدام شد.

جانشین معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: ۳۴ هکتاری که فردی در ارتفاعات جنوبی تصرف کرده بود بدون تشکیل پرونده نسبت به رفع تصرفش اقدام شد همچنین نسبت به تصرفاتی که برخی نهادها داشتند اقدام شد مثلاً از شرکت بازآفرینی تصرفات را گرفتیم و نسبت به درختکاری اقدام شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5 مهر 1399 - 22:33

منبع: مشهد فوری

316

نظرات