جانشین معاون دادستان مشهد خبر داد:

آرا 610 پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در حال اجراست


6 مهر 1399 - 18:22
0a6f821405
جانشین معاون دادستان مشهد گفت: به محض این که ماموران جهاد متوجه تغییر کاربری بشوند باید نسبت به متوقف کردن عملیات تغییر کاربری اقدام کنند

به گزارش مشهدفوری، جانشین معاون دادستان مشهد گفت: به محض این که ماموران جهاد متوجه تغییر کاربری بشوند باید نسبت به متوقف کردن عملیات تغییر کاربری اقدام کنند

جانشین معاون دادستان مشهد گفت: به محض این که ماموران جهاد متوجه تغییر کاربری بشوند باید نسبت به متوقف کردن عملیات تغییر کاربری اقدام کنند

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

6 مهر 1399 - 18:22

به گزارش مشهدفوری، جانشین معاون دادستان مشهد گفت: به محض این که ماموران جهاد متوجه تغییر کاربری بشوند باید نسبت به متوقف کردن عملیات تغییر کاربری اقدام کنند

منبع: مشهد فوری