الف

واکنش نعمت احمدی به ماجرای "مهرداد سپهری"

مامور متخلف از قدرت خود بیش‌ از اندازه سواستفاده کرده/ ماجرای مهرداد سپهری، مصداق بارز قتل عمد است


8 آبان 1399 - 18:53
5f9adf0bc850f_5f9adf0bc8512
پس از ماجرای رفتار زننده مامور حراست پالایشگاهی در آبادان با دختر آبادانی، جان باختن جوان مشهدی حین انتقال توسط ماموران نیروی انتظامی هم یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات روزهای اخیر بوده و بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است.

پس از ماجرای رفتار زننده مامور حراست پالایشگاهی در آبادان با دختر آبادانی که واکنش‌های زیادی را در میان افکار عمومی به دنبال داشت، جان باختن مهرداد سپهری، جوان مشهدی در خراسان رضوی، حین انتقال توسط ماموران نیروی انتظامی هم یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات روزهای اخیر بوده و بازتاب‌های گسترده‌ای را در میان مردم در پی داشته است.

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری با اشاره به این مسئله اظهار داشت: این مسئله از نظر من به معنای واقعی، یک ضایعه بوده و متاسفانه، سلسله موضوعاتی از این دست که مشابه آن، قبل‌تر در آبادان و شیروان رخ داده، نشانگر کاهش ضریب تحمل پلیس است. از طرفی هم باید پذیرفت که فضای مجازی، توانمندی خود را به منصه ظهور رسانده و این فضا است که واقعیات‌ها را در منظر مردم نشان داده و واکنش‌ آن‌ها را به نمود برساند.

حادثه جان باختن مهرداد سپهری از بدو الی الختم، جلوی چشم مردم اتفاق افتاده و بخشی از آن هم در صدا و سیما بازتاب پیدا کرد که کاش، نمی‌کرد. چرا که پرونده هنوز در جریان رسیدگی بوده و صدا و سیما در جهت محکومیت متوفی حرکت کرد.

در این ماجرا، پیداست که یک درگیری و اتفاقی رخ داده و طبعا بنا بوده تا با حضور پلیس 110 حل و فصل و رسیدگی شود. نکته مهم در این ماجرا، نحوه برخورد پلیس در منظر مردم است که قاعدتا باید با زدن دستبند به دستان متهم، او را بدون هیچ کدام از این ماجراها به محل مراجع انتظامی منتقل می‌کردند.

مامور متخلف از قدرت خود بیش‌ از اندازه سواستفاده کرده

این مامور خاطی از قدرت خود، بیش از اندازه سواستفاده کرده است. ضرب و شتم، توهین و همه این‌ها برابر قانون، مستوجب مجازات است. این مامور از دو وسیله‌ای در این ماجرا استفاده کرده که قاعدتا کارکرد آن برای دفاع بوده و کاربرد تهاجمی ندارد. وسیله‌ای به مانند شوکر یا افشانه فلفل برای دفاع شخصی پلیس بوده و نه برای برخورد با متهم.

این مامور از این وسایل به عنوان وسیله‌ای برای حمله به شخصی استفاده کرده که دستانش بسته بوده و توانی برای آنچه تهاجم و حمله به پلیس عنوان شده، نداشته است. بعد هم متهم را زنده به خودروی پلیس منتقل کرده‌اند که با توجه به رفتارهایی که در مقابل انظار عمومی با وی داشتند، مشخص نیست که در خودرو چه اتفاقاتی افتاده که منجر به مرگ متهم شده است.

رسیدگی به تخلف مامور خاطی در دادسرای نظامی، خلاف اصل 172 قانون اساسی است

بحث دیگر ماجرا نیز به مسئله پرونده در حال رسیدگی ماجرا برمی‌گردد. ما در اصل 172 قانون اساسی، دادسرا و دادگاه اختصاصی نظامی داریم که وظیفه رسیدگی به جرائم خاص نظامیان را بر عهده دارد. صراحت این اصل قانونی می‌گوید که به جرائم عمومی و اتهاماتی که به عنوان ضابط توسط نیروی نظامی صورت گرفته در دادسرای عمومی رسیدگی می‌کند.

حال من تعجب می‌کنم که چطور رسیدگی به تخلفات مامور خاطی بر خلاف صریح اصل 172 قانون اساسی در دادسرای نظامی صورت گرفته است؟ از همین ابتدا باید صلاحیت دادگاه و صلاحیت مرجع رسیدگی، حسب قانون در نظر گرفته شود.

صلاحیت دادسرای نظامی از دو باب در نظر گرفته می‌شود. اینکه، موضوع، نظیر تمرد یا امثالهم باید نظامی باشد یا اینکه شخص نظامی باشد. در این ماجرا، شخص متخلف نظامی بوده ولی صراحت اصل قانونی عنوان می‌کند که به جرائمی که در مقام ضابط انجام می‌شود باید در دادسرای عمومی رسیدگی شود.

ماجرای مهرداد سپهری، مصداق بارز قتل عمد است

در جای دیگری، عنوان شده که مثلا فرد متوفی، اقدام به فحاشی کرده یا مواردی از این دست. اینکه فردی فحاشی هم کند که نمی‌توان او را کشت! نهایتا بر فرض اینکه فحاشی هم صورت گرفته، باید صورتجلسه شده و به آن رسیدگی می‌شد. به نظر من، قطعا این مسئله، مصداق بارز قتل عمد بوده است.

مسئله دیگر، اینکه مثلا درباره فردی مثل جورج فلوید اتفاقی توسط پلیس آمریکا رخ داده و واکنش‌های زیادی را در پی داشته و درباره موارد اینچنینی، واکنشی را شاهد نیستیم. به هر حال، مرغ همسایه همیشه غاز است. وقتی حرکت خلافی در جبهه مخالف ما صورت می‌گیرد، آن را جلوی آینه گذاشته و برجسته می‌کنیم ولی هر عملی که در کشور خودمان رخ می‌دهد، آن را پنهان می‌کنیم.

پس از ماجرای رفتار زننده مامور حراست پالایشگاهی در آبادان با دختر آبادانی، جان باختن جوان مشهدی حین انتقال توسط ماموران نیروی انتظامی هم یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات روزهای اخیر بوده و بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5f9adf0bc850f_5f9adf0bc8512

پس از ماجرای رفتار زننده مامور حراست پالایشگاهی در آبادان با دختر آبادانی که واکنش‌های زیادی را در میان افکار عمومی به دنبال داشت، جان باختن مهرداد سپهری، جوان مشهدی در خراسان رضوی، حین انتقال توسط ماموران نیروی انتظامی هم یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات روزهای اخیر بوده و بازتاب‌های گسترده‌ای را در میان مردم در پی داشته است.

نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری با اشاره به این مسئله اظهار داشت: این مسئله از نظر من به معنای واقعی، یک ضایعه بوده و متاسفانه، سلسله موضوعاتی از این دست که مشابه آن، قبل‌تر در آبادان و شیروان رخ داده، نشانگر کاهش ضریب تحمل پلیس است. از طرفی هم باید پذیرفت که فضای مجازی، توانمندی خود را به منصه ظهور رسانده و این فضا است که واقعیات‌ها را در منظر مردم نشان داده و واکنش‌ آن‌ها را به نمود برساند.

حادثه جان باختن مهرداد سپهری از بدو الی الختم، جلوی چشم مردم اتفاق افتاده و بخشی از آن هم در صدا و سیما بازتاب پیدا کرد که کاش، نمی‌کرد. چرا که پرونده هنوز در جریان رسیدگی بوده و صدا و سیما در جهت محکومیت متوفی حرکت کرد.

در این ماجرا، پیداست که یک درگیری و اتفاقی رخ داده و طبعا بنا بوده تا با حضور پلیس 110 حل و فصل و رسیدگی شود. نکته مهم در این ماجرا، نحوه برخورد پلیس در منظر مردم است که قاعدتا باید با زدن دستبند به دستان متهم، او را بدون هیچ کدام از این ماجراها به محل مراجع انتظامی منتقل می‌کردند.

مامور متخلف از قدرت خود بیش‌ از اندازه سواستفاده کرده

این مامور خاطی از قدرت خود، بیش از اندازه سواستفاده کرده است. ضرب و شتم، توهین و همه این‌ها برابر قانون، مستوجب مجازات است. این مامور از دو وسیله‌ای در این ماجرا استفاده کرده که قاعدتا کارکرد آن برای دفاع بوده و کاربرد تهاجمی ندارد. وسیله‌ای به مانند شوکر یا افشانه فلفل برای دفاع شخصی پلیس بوده و نه برای برخورد با متهم.

این مامور از این وسایل به عنوان وسیله‌ای برای حمله به شخصی استفاده کرده که دستانش بسته بوده و توانی برای آنچه تهاجم و حمله به پلیس عنوان شده، نداشته است. بعد هم متهم را زنده به خودروی پلیس منتقل کرده‌اند که با توجه به رفتارهایی که در مقابل انظار عمومی با وی داشتند، مشخص نیست که در خودرو چه اتفاقاتی افتاده که منجر به مرگ متهم شده است.

رسیدگی به تخلف مامور خاطی در دادسرای نظامی، خلاف اصل 172 قانون اساسی است

بحث دیگر ماجرا نیز به مسئله پرونده در حال رسیدگی ماجرا برمی‌گردد. ما در اصل 172 قانون اساسی، دادسرا و دادگاه اختصاصی نظامی داریم که وظیفه رسیدگی به جرائم خاص نظامیان را بر عهده دارد. صراحت این اصل قانونی می‌گوید که به جرائم عمومی و اتهاماتی که به عنوان ضابط توسط نیروی نظامی صورت گرفته در دادسرای عمومی رسیدگی می‌کند.

حال من تعجب می‌کنم که چطور رسیدگی به تخلفات مامور خاطی بر خلاف صریح اصل 172 قانون اساسی در دادسرای نظامی صورت گرفته است؟ از همین ابتدا باید صلاحیت دادگاه و صلاحیت مرجع رسیدگی، حسب قانون در نظر گرفته شود.

صلاحیت دادسرای نظامی از دو باب در نظر گرفته می‌شود. اینکه، موضوع، نظیر تمرد یا امثالهم باید نظامی باشد یا اینکه شخص نظامی باشد. در این ماجرا، شخص متخلف نظامی بوده ولی صراحت اصل قانونی عنوان می‌کند که به جرائمی که در مقام ضابط انجام می‌شود باید در دادسرای عمومی رسیدگی شود.

ماجرای مهرداد سپهری، مصداق بارز قتل عمد است

در جای دیگری، عنوان شده که مثلا فرد متوفی، اقدام به فحاشی کرده یا مواردی از این دست. اینکه فردی فحاشی هم کند که نمی‌توان او را کشت! نهایتا بر فرض اینکه فحاشی هم صورت گرفته، باید صورتجلسه شده و به آن رسیدگی می‌شد. به نظر من، قطعا این مسئله، مصداق بارز قتل عمد بوده است.

مسئله دیگر، اینکه مثلا درباره فردی مثل جورج فلوید اتفاقی توسط پلیس آمریکا رخ داده و واکنش‌های زیادی را در پی داشته و درباره موارد اینچنینی، واکنشی را شاهد نیستیم. به هر حال، مرغ همسایه همیشه غاز است. وقتی حرکت خلافی در جبهه مخالف ما صورت می‌گیرد، آن را جلوی آینه گذاشته و برجسته می‌کنیم ولی هر عملی که در کشور خودمان رخ می‌دهد، آن را پنهان می‌کنیم.

منبع: امتداد

317

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان