الف

 وزیر بهداشت مطرح کرد:

طرح خانه‌محور برای شناسایی مبتلایان


10 آبان 1399 - 19:05
5f9d849fc8aa8_5f9d849fc8aab
وزیر بهداشت با بیان اینکه ما طرح محله و خانه‌محور برای شناسایی مبتلایان داریم که منابع آن هم تأمین می‌شود، گفت: ما روزهای روشنتری را با قرارگاه عملیاتی خواهیم داشت، باید وفاق روزهای اولیه احیا شود.

 سعید نمکی در اولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با بیماری کرونا گفت: اگر به گذشته برگردیم و یک مرور واکاوانه به مسائل کشور داشته باشیم مراحل گذشته را به دو مرحله تقسیم می‌کنم.

 وزیر بهداشت تصریح کرد: مرحله نخست که مقام معظم رهبری هم فرمودند محورت تقدم سلامت بر بقیه امور؛ و همچنین محوریت تعیین مصادیق محدودیت‌ها در وزارت‌خانه‌ای که کار کارشناسی ان را برعهده دارد.

 نمکی خاطرنشان کرد: سومین فرمایشی که مقام معظم رهبری فرمودند تبعیت جمعی از پروتکل‌ها است. اگر به گذشته بر گردیم ما در یک دوره ۶۰ روزه اتفاقی در این مملکت افتاد که تقریبا دنیا را به حیرت واداشت. بگذریم از رسانه‌های معاندی که هرکاری میکنیم با تشکیک و تشویش اذهان عمومی به آن‌ها نگاه می‌کنند. 

 وزیر بهداشت گفت: در شصت روز ابتدایی افتاد که دنیا متحیر ماند.در ابتدای ورود ویروس کرونا در دوره ۶۰ روزه اتفاقی در این مملکت افتاد که تقریبا دنیا را به حیرت وا داشت، منظور ما رسانه‌های معاند نیست که کار ما را با تشویش اذهان عمومی روبرو می‌کند.

 وی ادامه داد: آقای هملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی در همان زمان که ما دانشجویان خود را از ووهان برگردانیم در پاسخ به اینکه آیا اگر کرونا به ایران برسد قابلیت کنترل دارد، گفت بله و به این دلیل می‌گویم که در سیل بهار با این گستردگی سیلاب و لاشه‌های حیوانات در ایران یک مورد اپیدمی گزارش نشد.

 وزیر بهداشت اظهار داشت: کشوری که چنین زیر ساختی دارد حتماً می‌تواند کرونا را شکست دهد. خداوند هم قسمت کرده بود در ۳۰سال پیش مسئولیت بهداشت در کنترل مالاریا، کزاز بند ناف، ریشه کنی فلج اطفال و کنترل سرخک را داشتم. خداوند خواست به سببی که علیرغم عقب‌نشینی‌ها در افتادن به این سیاه‌چاله مسئولیت را در این ایام داشته باشیم.

 وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با همت و همراهی مردم، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف و سازمان بسیج و نیروهای مسلح دستاوردی داشت که این دستاورد در دنیا نمونه بود. ما در دو ماه فوتی‌ها را به حدود ۳۰ نفر در روز رساندیم. میزان بستری‌ها را به یک پنجم رساندیم؛ با این شیوه که یک بیمار در اوج شیوع در پشت در هیچ بیمارستانی نماند.

 نمکی تصریح کرد: این اتفاق تا زمانی که کرونا به اروپا و آمریکا نرسیده بود کسی متوجه نبود که ایران چه قدرتمندانه در اوج تحریم این کار را مدیریت کرد. درسته ما در طرح تحول نظام سلامت میزان تخت‌های خود را اضافه کردیم که واقعا یک کار بینظیر بود اما امروز ما ۱/۶ تخت به ازای هر هزار نفر داریم. فرانسوی‌ها که مریض‌هایشان پشت در بیمارستان آواره شده‌اند و ونتیلاتور را از پیر باز کرده‌اند و به جوان بستند و پیر را رها کردند حداقل ۶ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت دارند.

 وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با همت و همراهی مردم، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف و سازمان بسیج و نیروهای مسلح دستاوردی داشت که این دستاورد در دنیا نمونه بود. ما در دو ماه فوتی‌ها را به حدود ۳۰ نفر در روز رساندیم. اینکه ما از نظر ونتیلاتور و تولید ماسک صادر کننده شدیم یک حرکت عظیم بود اما دو نقص در ادامه راه برای ما ایجاد شد.

 وی اظهار داشت: ما با کمک ۲۴۰ هزار بسیجی تست‌ها را انجام دادیم. ما ۳۰۰ هزار نیرو در سامانه ۴۰۳۰ گذاشتیم و ۷۸ میلیون غربالگری انجام می‌دهیم که در تاریخ اپیدمی جهان بی‌نظیر بود.

 نمکی خاطرنشان کرد: تست‌ها را از ۱۲۰۰ به ۲۵ هزار در روز رساندیم که هزینه تست‌ها در روز ۶ میلیارد و پانصد هزار تومان می شود که منابع کم آوردیم.

 وی تاکید کرد: سالی برای جمهوری اسلامی ایران سخت تر از امروز نبود و فکر نمی‌کنم بعد از ظلم به اباعبدالله بزرگترین ظلم را آمریکایی‌ها به ملت ایران کردند.

 نمکی خاطرنشان کرد: ما طرح محله و خانه‌محور برای شناسایی مبتلایان داریم که منابع آن هم تأمین می شود. ما روزهای روشن‌تری را با قرارگاه عملیاتی خواهیم داشت، باید وفاق روزهای اولیه احیا شود. اپیدمی را نمی‌توان با خواهش جمع کرد و برخی جاها به استفاده از ابزارهای قضایی باید بهره گرفت.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ما طرح محله و خانه‌محور برای شناسایی مبتلایان داریم که منابع آن هم تأمین می‌شود، گفت: ما روزهای روشنتری را با قرارگاه عملیاتی خواهیم داشت، باید وفاق روزهای اولیه احیا شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5f9d849fc8aa8_5f9d849fc8aab

 سعید نمکی در اولین جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با بیماری کرونا گفت: اگر به گذشته برگردیم و یک مرور واکاوانه به مسائل کشور داشته باشیم مراحل گذشته را به دو مرحله تقسیم می‌کنم.

 وزیر بهداشت تصریح کرد: مرحله نخست که مقام معظم رهبری هم فرمودند محورت تقدم سلامت بر بقیه امور؛ و همچنین محوریت تعیین مصادیق محدودیت‌ها در وزارت‌خانه‌ای که کار کارشناسی ان را برعهده دارد.

 نمکی خاطرنشان کرد: سومین فرمایشی که مقام معظم رهبری فرمودند تبعیت جمعی از پروتکل‌ها است. اگر به گذشته بر گردیم ما در یک دوره ۶۰ روزه اتفاقی در این مملکت افتاد که تقریبا دنیا را به حیرت واداشت. بگذریم از رسانه‌های معاندی که هرکاری میکنیم با تشکیک و تشویش اذهان عمومی به آن‌ها نگاه می‌کنند. 

 وزیر بهداشت گفت: در شصت روز ابتدایی افتاد که دنیا متحیر ماند.در ابتدای ورود ویروس کرونا در دوره ۶۰ روزه اتفاقی در این مملکت افتاد که تقریبا دنیا را به حیرت وا داشت، منظور ما رسانه‌های معاند نیست که کار ما را با تشویش اذهان عمومی روبرو می‌کند.

 وی ادامه داد: آقای هملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی در همان زمان که ما دانشجویان خود را از ووهان برگردانیم در پاسخ به اینکه آیا اگر کرونا به ایران برسد قابلیت کنترل دارد، گفت بله و به این دلیل می‌گویم که در سیل بهار با این گستردگی سیلاب و لاشه‌های حیوانات در ایران یک مورد اپیدمی گزارش نشد.

 وزیر بهداشت اظهار داشت: کشوری که چنین زیر ساختی دارد حتماً می‌تواند کرونا را شکست دهد. خداوند هم قسمت کرده بود در ۳۰سال پیش مسئولیت بهداشت در کنترل مالاریا، کزاز بند ناف، ریشه کنی فلج اطفال و کنترل سرخک را داشتم. خداوند خواست به سببی که علیرغم عقب‌نشینی‌ها در افتادن به این سیاه‌چاله مسئولیت را در این ایام داشته باشیم.

 وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با همت و همراهی مردم، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف و سازمان بسیج و نیروهای مسلح دستاوردی داشت که این دستاورد در دنیا نمونه بود. ما در دو ماه فوتی‌ها را به حدود ۳۰ نفر در روز رساندیم. میزان بستری‌ها را به یک پنجم رساندیم؛ با این شیوه که یک بیمار در اوج شیوع در پشت در هیچ بیمارستانی نماند.

 نمکی تصریح کرد: این اتفاق تا زمانی که کرونا به اروپا و آمریکا نرسیده بود کسی متوجه نبود که ایران چه قدرتمندانه در اوج تحریم این کار را مدیریت کرد. درسته ما در طرح تحول نظام سلامت میزان تخت‌های خود را اضافه کردیم که واقعا یک کار بینظیر بود اما امروز ما ۱/۶ تخت به ازای هر هزار نفر داریم. فرانسوی‌ها که مریض‌هایشان پشت در بیمارستان آواره شده‌اند و ونتیلاتور را از پیر باز کرده‌اند و به جوان بستند و پیر را رها کردند حداقل ۶ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت دارند.

 وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با همت و همراهی مردم، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف و سازمان بسیج و نیروهای مسلح دستاوردی داشت که این دستاورد در دنیا نمونه بود. ما در دو ماه فوتی‌ها را به حدود ۳۰ نفر در روز رساندیم. اینکه ما از نظر ونتیلاتور و تولید ماسک صادر کننده شدیم یک حرکت عظیم بود اما دو نقص در ادامه راه برای ما ایجاد شد.

 وی اظهار داشت: ما با کمک ۲۴۰ هزار بسیجی تست‌ها را انجام دادیم. ما ۳۰۰ هزار نیرو در سامانه ۴۰۳۰ گذاشتیم و ۷۸ میلیون غربالگری انجام می‌دهیم که در تاریخ اپیدمی جهان بی‌نظیر بود.

 نمکی خاطرنشان کرد: تست‌ها را از ۱۲۰۰ به ۲۵ هزار در روز رساندیم که هزینه تست‌ها در روز ۶ میلیارد و پانصد هزار تومان می شود که منابع کم آوردیم.

 وی تاکید کرد: سالی برای جمهوری اسلامی ایران سخت تر از امروز نبود و فکر نمی‌کنم بعد از ظلم به اباعبدالله بزرگترین ظلم را آمریکایی‌ها به ملت ایران کردند.

 نمکی خاطرنشان کرد: ما طرح محله و خانه‌محور برای شناسایی مبتلایان داریم که منابع آن هم تأمین می شود. ما روزهای روشن‌تری را با قرارگاه عملیاتی خواهیم داشت، باید وفاق روزهای اولیه احیا شود. اپیدمی را نمی‌توان با خواهش جمع کرد و برخی جاها به استفاده از ابزارهای قضایی باید بهره گرفت.

منبع: فارس

317

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان