الف

گلایه کشاورزان برای بذر ناشی از افزایش قیمت گندم است/ افزایش 20 درصدی توزیع بذر


15 آبان 1399 - 17:10
400b1bc4e7
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: دولت اعلام کرده است که قیمت گندم ۴هزار تومان است اما مردم می‌گویند به جای ‌بذری که در انبار داریم، بذرضدعفونی شده، کیسه گیری شده و بوجاری شده را به قیمت 3هزار و 900 تومان از دولت بگیریم و چون نگاه اقتصادی به موضوع دارند، فشار آوردند که دولت باید این بذر را تامین کند.

غلامحسین ساربان، در گفت‌وگو با مشهد فوری در خصوص مسئله اصلی گلایه کشاورزان اظهار کرد: دولت اعلام کرده است که قیمت گندم ۴هزار تومان است اما مردم می‌گویند به جای ‌بذری که در انبار داریم، بذرضدعفونی شده، کیسه گیری شده و بوجاری شده را به قیمت 3هزار و 900 تومان از دولت بگیریم و چون نگاه اقتصادی به موضوع دارند، فشار آوردند که دولت باید این بذر را تامین کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هر ساله حدود ۲۵ درصد از بذر را ما و بقیه را خود کشاورز تامین می‌کند، یعنی اگر کشاورز امسال بذر و رقمی از ما گرفت تا ۴ سال آینده اجازه دارد از این بذر استفاده کند و نیازی نیست که هر سال آن را عوض کند.

وی بیان کرد: چون مسئله قیمت در بازار پیش آمده است کشاورز ترجیح می‌دهد بذری که در منزل‌اش نگه داشته است یا برای دام خود مصرف کند و یا با قیمت 4هزار تومان و به شرط افزایش قیمت تحویل دولت بدهد و یا به سیستم دولتی فشار می‌آورد که بذر مرا تامین کنند.

علت بی‌رغبتی کشاورز به بذر

ساربان گفت: در سال ۹۷ و ۹۸ در مجموع ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن بذر در انبارها رسوب کرده و مردم استقبال نکردند. هر زمان فاصله‌ قیمت‌بذر با گندم خوراکی زیاد می‌شود و اگر دولت هم نتواند یارانه آن را تامین کند؛ مردم بذرها را نمی‌برند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی افزود: در سال ۹۷، ۳ هزارو ۷۰۰ تن بذر در انبارهای ما مانده و در سال ۹۸، ۸ هزارو ۱۰۰ تن بذر سنواتی شده است. از این بابت در دوسال گذشته هیچ استقبالی از بذر نشده ولی با همه این تفاسیر در سال گذشته و سال جاری، ۱۳ هزارو ۲۴۷ تن بذر تولید کردیم و تا کنون ۱۶ هزار و ۶۳۰ تن بذر برابر با ۲۵ و نیم درصد نسبت به سال قبل افزایش توزیع بذر داریم.

وی در خصوص برنامه‌های بذر گندم گفت: ما هرساله برنامه بذر داریم، برای سال جاری ۲۰ درصد بذر را افزایش دادیم، اکنون هم که من افزایش می‌دهم و بعضی از شرکت‌های بذری را مجبور به افزایش می‌کنم، می‌گویند آقای ساربان اگر قیمت گندم به همین شکل بالا رود بازهم بذرها را از ما نخواهند خرید، یعنی نگاه صرفاً اقتصادی کشاورز ها به موضوع باعث شده که اکنون فشار نسبت به سال قبل بیشتر بشود.

ساربان گفت: در خراسان رضوی حدود سه ماه برای کشت فرصت داریم معمولاً از ۲۰ شهریور شروع می‌شود و تا ۲۰ آذر ادامه دارد که در خصوص تامین بذر بالغ بر ۳۰ نامه به سایر استان‌ها زده و پیگیری‌های جدی انجام شده است که حدود هزار و ۸۰۰ تن بذر سایر استان‌ها تامین شده و برای ما آمده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: برای سال آینده تقریباً ما با ۲۰ درصد افزایش برنامه بذر را بستیم و تنها چیزی هم که خیلی مهم است و ما دنبال کردیم، تنوع در بذر است.

وی در ادامه توضیح داد: بخشی از ارقام مثل «پیشگام» که نگران بیماری‌های آن هستیم چرا که اگر بیماری و زنگ زردی بیاید این رقم آسیب می‌بیند به همین دلیل به دنبال آن هستیم که جای رقم‌ها را عوض و اصلاح کنیم و از این بابت هم برنامه ریزی انجام شده و جای نگرانی نیست.

بالغ بر ۱۴۰ رقم گندم در کشور تولید کردیم

ساربان در خصوص وارداتی بودن یا نبودن بذر گندم گفت: بذر گندم در کشور به اندازه کافی تولید شده و بالغ بر ۱۴۰ رقم گندم در کشور تولید کردیم، اقدامات غیر نژادی ما یعنی حدود رقم و بذر می‌توانند ۵۵ درصد توفیقاتی را برای ما در دست تولید حاصل کند خوشبختانه از این بابت خراسان رضوی چون پایگاه تحقیقاتی بسیار قوی هم دارد در سطح کشور از این بابت هیچ مشکلی ندارد و خودکفا است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص مافیای بذر گندم در بازار سیاه گفت: من مافیایی سراغ ندارم زیرا تا سال گذشته از بذر استقبال نمی‌شد و در انبارها باقی می‌ماند امسال مردم به واحدهای بذری مراجعه می‌کنند و شرکت‌های بذری باید بذر را به شهرستان حمل کنند و کشاورزان هم باید از آن عامل توزیع بذر را بگیرند.

وی افزود: یک عده از کشاورزان چون امکانات و ماشین آلات دارند مستقیم به شرکت‌های بذری ماشین می‌فرستند به خاطر اینکه کرایه حمل ندهند، در این حد من دیدم که اتفاق افتاده است کشاورزان مستقیم به شرکت‌های بذری مراجعه کردند ولی تحت عنوان مافیا بذر چیزی در گندم نداریم.

ساربان گفت: خواهش من از کشاورزان این است که دنبال تنوع و رقم باشند به رقم تنها و خاص توجه و اشاره نکنند چون ارقام بعد از ۴ یا ۵ سال نسبت به بیماری‌ها آسیب پذیر می‌شوند و چنانچه بارندگی افزایش پیدا کند ما نگران زنگ زرد هستیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: کشاورزان هرساله می‌توانند با بذری که یک سال از ما گرفتن تا ۴ سال آینده از بهترین نقطه مزرعه که آب خوب خورده تغذیه شده است بذر خودشان را تدارک ببینند و نگهداری و مصرف کنند و از این بابت جای نگرانی نیست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: دولت اعلام کرده است که قیمت گندم ۴هزار تومان است اما مردم می‌گویند به جای ‌بذری که در انبار داریم، بذرضدعفونی شده، کیسه گیری شده و بوجاری شده را به قیمت 3هزار و 900 تومان از دولت بگیریم و چون نگاه اقتصادی به موضوع دارند، فشار آوردند که دولت باید این بذر را تامین کند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

400b1bc4e7
15 آبان 1399 - 17:10

غلامحسین ساربان، در گفت‌وگو با مشهد فوری در خصوص مسئله اصلی گلایه کشاورزان اظهار کرد: دولت اعلام کرده است که قیمت گندم ۴هزار تومان است اما مردم می‌گویند به جای ‌بذری که در انبار داریم، بذرضدعفونی شده، کیسه گیری شده و بوجاری شده را به قیمت 3هزار و 900 تومان از دولت بگیریم و چون نگاه اقتصادی به موضوع دارند، فشار آوردند که دولت باید این بذر را تامین کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هر ساله حدود ۲۵ درصد از بذر را ما و بقیه را خود کشاورز تامین می‌کند، یعنی اگر کشاورز امسال بذر و رقمی از ما گرفت تا ۴ سال آینده اجازه دارد از این بذر استفاده کند و نیازی نیست که هر سال آن را عوض کند.

وی بیان کرد: چون مسئله قیمت در بازار پیش آمده است کشاورز ترجیح می‌دهد بذری که در منزل‌اش نگه داشته است یا برای دام خود مصرف کند و یا با قیمت 4هزار تومان و به شرط افزایش قیمت تحویل دولت بدهد و یا به سیستم دولتی فشار می‌آورد که بذر مرا تامین کنند.

علت بی‌رغبتی کشاورز به بذر

ساربان گفت: در سال ۹۷ و ۹۸ در مجموع ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن بذر در انبارها رسوب کرده و مردم استقبال نکردند. هر زمان فاصله‌ قیمت‌بذر با گندم خوراکی زیاد می‌شود و اگر دولت هم نتواند یارانه آن را تامین کند؛ مردم بذرها را نمی‌برند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی افزود: در سال ۹۷، ۳ هزارو ۷۰۰ تن بذر در انبارهای ما مانده و در سال ۹۸، ۸ هزارو ۱۰۰ تن بذر سنواتی شده است. از این بابت در دوسال گذشته هیچ استقبالی از بذر نشده ولی با همه این تفاسیر در سال گذشته و سال جاری، ۱۳ هزارو ۲۴۷ تن بذر تولید کردیم و تا کنون ۱۶ هزار و ۶۳۰ تن بذر برابر با ۲۵ و نیم درصد نسبت به سال قبل افزایش توزیع بذر داریم.

وی در خصوص برنامه‌های بذر گندم گفت: ما هرساله برنامه بذر داریم، برای سال جاری ۲۰ درصد بذر را افزایش دادیم، اکنون هم که من افزایش می‌دهم و بعضی از شرکت‌های بذری را مجبور به افزایش می‌کنم، می‌گویند آقای ساربان اگر قیمت گندم به همین شکل بالا رود بازهم بذرها را از ما نخواهند خرید، یعنی نگاه صرفاً اقتصادی کشاورز ها به موضوع باعث شده که اکنون فشار نسبت به سال قبل بیشتر بشود.

ساربان گفت: در خراسان رضوی حدود سه ماه برای کشت فرصت داریم معمولاً از ۲۰ شهریور شروع می‌شود و تا ۲۰ آذر ادامه دارد که در خصوص تامین بذر بالغ بر ۳۰ نامه به سایر استان‌ها زده و پیگیری‌های جدی انجام شده است که حدود هزار و ۸۰۰ تن بذر سایر استان‌ها تامین شده و برای ما آمده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: برای سال آینده تقریباً ما با ۲۰ درصد افزایش برنامه بذر را بستیم و تنها چیزی هم که خیلی مهم است و ما دنبال کردیم، تنوع در بذر است.

وی در ادامه توضیح داد: بخشی از ارقام مثل «پیشگام» که نگران بیماری‌های آن هستیم چرا که اگر بیماری و زنگ زردی بیاید این رقم آسیب می‌بیند به همین دلیل به دنبال آن هستیم که جای رقم‌ها را عوض و اصلاح کنیم و از این بابت هم برنامه ریزی انجام شده و جای نگرانی نیست.

بالغ بر ۱۴۰ رقم گندم در کشور تولید کردیم

ساربان در خصوص وارداتی بودن یا نبودن بذر گندم گفت: بذر گندم در کشور به اندازه کافی تولید شده و بالغ بر ۱۴۰ رقم گندم در کشور تولید کردیم، اقدامات غیر نژادی ما یعنی حدود رقم و بذر می‌توانند ۵۵ درصد توفیقاتی را برای ما در دست تولید حاصل کند خوشبختانه از این بابت خراسان رضوی چون پایگاه تحقیقاتی بسیار قوی هم دارد در سطح کشور از این بابت هیچ مشکلی ندارد و خودکفا است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص مافیای بذر گندم در بازار سیاه گفت: من مافیایی سراغ ندارم زیرا تا سال گذشته از بذر استقبال نمی‌شد و در انبارها باقی می‌ماند امسال مردم به واحدهای بذری مراجعه می‌کنند و شرکت‌های بذری باید بذر را به شهرستان حمل کنند و کشاورزان هم باید از آن عامل توزیع بذر را بگیرند.

وی افزود: یک عده از کشاورزان چون امکانات و ماشین آلات دارند مستقیم به شرکت‌های بذری ماشین می‌فرستند به خاطر اینکه کرایه حمل ندهند، در این حد من دیدم که اتفاق افتاده است کشاورزان مستقیم به شرکت‌های بذری مراجعه کردند ولی تحت عنوان مافیا بذر چیزی در گندم نداریم.

ساربان گفت: خواهش من از کشاورزان این است که دنبال تنوع و رقم باشند به رقم تنها و خاص توجه و اشاره نکنند چون ارقام بعد از ۴ یا ۵ سال نسبت به بیماری‌ها آسیب پذیر می‌شوند و چنانچه بارندگی افزایش پیدا کند ما نگران زنگ زرد هستیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: کشاورزان هرساله می‌توانند با بذری که یک سال از ما گرفتن تا ۴ سال آینده از بهترین نقطه مزرعه که آب خوب خورده تغذیه شده است بذر خودشان را تدارک ببینند و نگهداری و مصرف کنند و از این بابت جای نگرانی نیست.

منبع: مشهد فوری

315

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان