الف

دختران بیشتر از پسران در معرض آسیب‌های فضای مجازی هستند


24 بهمن 1399 - 12:02
63cf242491
عضو باشگاه سوادرسانه‌ای کشور با بیان اینکه طبق تحقیقات کارشناسان دختران بیشتر از پسران در معرض آسیب‌های بافتی و ذاتی فضای مجازی قرار می‌گیرند گفت: آسیب‌هایی از قبیل اغفال شدن، تغییر الگوهای روابط پیش از ازدواج و کاهش ارتباط حقیقی با خانواده و هم سالان نیاز به راهکارهای مدیریتی فوری دارد.

ملیحه طوسی در گفت‌وگو با مشهد فوری با اشاره به اینکه اخیرا به واسطه الزام دانش آموزان برای استفاده از گوشی هوشمند برای شرکت در کلاس درس، شاهد افزایش بی‌رویه مصرف وحضور کودکان ونوجوانان در فضای مجازی هستیم اظهار کرد: با اینکه همه ما در جریان آسیب‌های فضای مجازی برای فرزندان دلبندمان هستیم اما یک نکته در این میان حائز اهمیت است و آن تفاوت قابل توجه میزان و ماهیت این آسیب برای دختران نسبت به پسران است.

این مدرس سواد رسانه افزود: طبق تحقیقات کارشناسان دختران بیشتر از پسران در معرض آسیب‌های بافتی و ذاتی فضای مجازی قرار می‌گیرند و ازین جهت که دختران امروز مسئول تربیت نسل فردا هستند قطعا این آسیب‌ها در نسل آینده هم تاثیر گذار خواهد بود.

عضو باشگاه سواد رسانه‌ای کشور تصریح کرد: از طرفی روحیه عاطفی و احساسی دختران پاشنه آشیل و زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های چندوجهی مثل رفتارهای پرخطر در فضای مجازی و عینیت یافتن آن در فضای حقیقی است.

طوسی با تاکید بر اینکه ازجمله آسیب‌ها که نیاز به بررسی و ارائه راهکارهای نظارتی ومدیریتی فوری دارد، به تغییر الگوهای ارتباطی با جنس مخالف و عادی جلوه دادن روابط جنسی بین دختر و پسر پیش از ازدواج و ترویج ازدواج سفید و آسیب‌های عاطفی در پی اغفال، فریفته شدن و اعتماد بیجا که گاها منجر به اخاذی جنسی و تبعات حیثیتی آن خواهد شد، اشاره کرد.

کارشناس ارشد ارتباطات و علوم اجتماعی با بیان اینکه کاهش ارتباط وتعامل حقیقی با خانواده و همسالان که اختلالات روانی و جسمی بسیاری را در پی خواهد داشت افزود: پیروی از کلیشه‌های جنسی، تغییر ذائقه احساسی و بالا رفتن سطح توقع از شریک زندگی آینده و عادی سازی خیانت به همسر نیز از دیگر این آسیب‌هاست.

مدرس سواد رسانه‌ای با تاکید بر اینکه ارتباطات فرافرهنگی و فراملیتی از عوامل کمرنگ شدن الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی است گفت: این ارتباطات باعث تغییر ارزش‌ها، اعتقادات وباورهای فردی و اجتماعی دختران یا همان همسران ومادران آینده می‌شود.

وی اضافه کرد: توهم علم، کاهش انگیزه وایجاد رخوت برای تحصیل در مقاطع بالاتر ومیل به تابوشکنی اجتماعی برای دستیابی به اهداف تحصیلی، شغلی و عاطفی و آسیب‌های فراوان دیگری که در این مقال نمی‌گنجد اما می‌تواند موجبات انحرافات اخلاقی وجنسی، چالش‌های دینی و فکری، اختلالات هویتی وجسمی و ناهنجاری‌های اجتماعی وفرهنگی را رقم بزند و منجر به سقوط وانحطاط نسل آینده و جامعه شود.

طوسی درپایان گفت: برای برون رفت از این آسیب‌ها تنها و بهترین راهکار سیاستگذاری‌های واقع بینانه در ارتباط با آموزش کاربردی سوادرسانه به صورت تجربه زیسته در مدارس و خانواده‌هاست تا نسل کنونی به خصوص دختران ضمن بهره‌مندی از آثار مثبت فضای مجازی از آسیب‌های ذاتی و بافتی آن در امان بمانند.

عضو باشگاه سوادرسانه‌ای کشور با بیان اینکه طبق تحقیقات کارشناسان دختران بیشتر از پسران در معرض آسیب‌های بافتی و ذاتی فضای مجازی قرار می‌گیرند گفت: آسیب‌هایی از قبیل اغفال شدن، تغییر الگوهای روابط پیش از ازدواج و کاهش ارتباط حقیقی با خانواده و هم سالان نیاز به راهکارهای مدیریتی فوری دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

63cf242491
24 بهمن 1399 - 12:02

ملیحه طوسی در گفت‌وگو با مشهد فوری با اشاره به اینکه اخیرا به واسطه الزام دانش آموزان برای استفاده از گوشی هوشمند برای شرکت در کلاس درس، شاهد افزایش بی‌رویه مصرف وحضور کودکان ونوجوانان در فضای مجازی هستیم اظهار کرد: با اینکه همه ما در جریان آسیب‌های فضای مجازی برای فرزندان دلبندمان هستیم اما یک نکته در این میان حائز اهمیت است و آن تفاوت قابل توجه میزان و ماهیت این آسیب برای دختران نسبت به پسران است.

این مدرس سواد رسانه افزود: طبق تحقیقات کارشناسان دختران بیشتر از پسران در معرض آسیب‌های بافتی و ذاتی فضای مجازی قرار می‌گیرند و ازین جهت که دختران امروز مسئول تربیت نسل فردا هستند قطعا این آسیب‌ها در نسل آینده هم تاثیر گذار خواهد بود.

عضو باشگاه سواد رسانه‌ای کشور تصریح کرد: از طرفی روحیه عاطفی و احساسی دختران پاشنه آشیل و زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های چندوجهی مثل رفتارهای پرخطر در فضای مجازی و عینیت یافتن آن در فضای حقیقی است.

طوسی با تاکید بر اینکه ازجمله آسیب‌ها که نیاز به بررسی و ارائه راهکارهای نظارتی ومدیریتی فوری دارد، به تغییر الگوهای ارتباطی با جنس مخالف و عادی جلوه دادن روابط جنسی بین دختر و پسر پیش از ازدواج و ترویج ازدواج سفید و آسیب‌های عاطفی در پی اغفال، فریفته شدن و اعتماد بیجا که گاها منجر به اخاذی جنسی و تبعات حیثیتی آن خواهد شد، اشاره کرد.

کارشناس ارشد ارتباطات و علوم اجتماعی با بیان اینکه کاهش ارتباط وتعامل حقیقی با خانواده و همسالان که اختلالات روانی و جسمی بسیاری را در پی خواهد داشت افزود: پیروی از کلیشه‌های جنسی، تغییر ذائقه احساسی و بالا رفتن سطح توقع از شریک زندگی آینده و عادی سازی خیانت به همسر نیز از دیگر این آسیب‌هاست.

مدرس سواد رسانه‌ای با تاکید بر اینکه ارتباطات فرافرهنگی و فراملیتی از عوامل کمرنگ شدن الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی است گفت: این ارتباطات باعث تغییر ارزش‌ها، اعتقادات وباورهای فردی و اجتماعی دختران یا همان همسران ومادران آینده می‌شود.

وی اضافه کرد: توهم علم، کاهش انگیزه وایجاد رخوت برای تحصیل در مقاطع بالاتر ومیل به تابوشکنی اجتماعی برای دستیابی به اهداف تحصیلی، شغلی و عاطفی و آسیب‌های فراوان دیگری که در این مقال نمی‌گنجد اما می‌تواند موجبات انحرافات اخلاقی وجنسی، چالش‌های دینی و فکری، اختلالات هویتی وجسمی و ناهنجاری‌های اجتماعی وفرهنگی را رقم بزند و منجر به سقوط وانحطاط نسل آینده و جامعه شود.

طوسی درپایان گفت: برای برون رفت از این آسیب‌ها تنها و بهترین راهکار سیاستگذاری‌های واقع بینانه در ارتباط با آموزش کاربردی سوادرسانه به صورت تجربه زیسته در مدارس و خانواده‌هاست تا نسل کنونی به خصوص دختران ضمن بهره‌مندی از آثار مثبت فضای مجازی از آسیب‌های ذاتی و بافتی آن در امان بمانند.

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان