جولان سارقان، حیرت مسئولان!


3 اسفند 1399 - 18:24
21be06c843
ریشه یابی جرایمی مانند سرقت به بیکاری و اوضاع اقتصادی هر جامعه ای باز می‌گردد که مسئولان باید یک عزم ملی برای مبارزه با سارقان ایجاد شود وگرنه دستگیری 519 سارق در 48 ساعت نیز هیچ گرهی از مشکلات این مردم رنجدیده نمی‌شود. باید درصدی از هر پروژه بزرگ عمرانی و فضاهای سبز به نصب تجهیزات الکترونیکی پیشرفته اختصاص یابد تا معابر شهری در امنیت قرار گیرند وگرنه حیرت مسئولان از آمارهای سرقت چاره کار نیست!

به گزارش مشهد فوری، عاملان سرقت‌های خرد، در حالی همچنان یکه تازی می‌کنند و در شهرهای بزرگ مانند مشهد جولان می‌دهند که مسئولان فقط از شنیدن آمارهای سرقت یا تعداد دستگیری سارقان انگشت به دهان می‌مانند و حیرت زده می‌شوند.

آخر هفته گذشته و در اجرای دهمین مرحله از طرح ثامن در مشهد، فقط طی 48 ساعت 519  نفر از سارقان حرفه ای و سابقه‌دار  دستگیر شدند اما مردم از وضعیت سرقت‌ها بسیار ناراحت و ناراضی هستند.

این سرقت ها در مقابل پارک‌ها، فضاهای سبز و حاشیه شهر بیشتر خودنمایی می‌کند تا جایی که شاید کمتر افرادی پیدا شوند که خودروی آن ها تاکنون مورد دستبرد سارقان قرار نگرفته باشد.

سرقت‌های خرد در حاشیه شهر امان مردم را بریده است و مسئولان نیز اقدامی اساسی و ملی انجام نمی‌دهند. با گران شدن مواد مخدر سنتی، اعتیاد به شیشه و کریستال در جامعه بیداد می‌کند و دزدان برای تامین هزینه های اعتیاد، هیچ خودرویی را از دستبرد بی نصیب نمی گذارند!

دیگر تلاش های شبانه روزی پلیس هم کارساز نیست چرا که آن‌ها هم به شیوه سنتی در جست و جوی سارقان روزها را سپری می‌کنند. به راستی چه کسی باید تجهیزات پیشرفته و دوربین های نظارتی و اپتیکی را در معابر نصب کند! هزینه ها را چه کسی باید بپردازد! سوابق متعدد سارقان دستگیر شده نشان می‌دهد که راه را به اشتباه می‌رویم و این مجازات ها بازدارنده نیست! باید مسئولان و مدیران ارشد کشور طرح نو دراندازند! مردم دیگر تحمل ندارند!

چرا نباید مجلس شورای اسلامی بودجه‌ای را برای تامین هزینه دوربین های ترافیکی هوشمند تعیین کند تا هیچ خودرویی با پلاک سرقتی نتواند از مقابل دوربین های شهر بگذرد! چرا در شهر بزرگی مانند مشهد با ده ها میلیون زائر دوربین های نظارتی و ترافیکی هم پوشانی ندارند و به محض این که یک دوربین محل عبور سارق یا سارقان را نشان می‌دهد دوربین دیگر سیاه و خاموش است؟ به راستی چه کسی باید با وجود سرقت هایی که نارضایتی آحاد مردم را در پی دارد پاسخگوی بدبینی به پلیس و دستگاه قضایی باشد؟ اگر سارقان از تاریکی معابر برای سرقت استفاده می‌کنند، پلیس باید پاسخ بدهد؟

اگر خودروسازان تجهیزات ایمنی را روی خودرو نصب نمی‌کنند دستگاه قضایی باید جواب پس بدهد؟ هدف نگارنده این سطور که خود از قربانیان متعدد سرقت است دفاع از دستگاه قضا یا پلیس نیست چرا که آن ها دو ضلع اصلی این ماجرا هستند اما همه می‌دانیم که بدون بودجه و اعمال قدرت قوی مدعی العموم برای ملتزم ساختن نهادها و سازمان‌هایی مانند شهرداری برای یاری رساندن به مردم داغدیده از سارقان، از هیچ جرمی پیشگیری ندارد!

ریشه یابی جرایمی مانند سرقت به بیکاری و اوضاع اقتصادی هر جامعه ای باز می‌گردد که مسئولان امر باید وارد میدان شوند و یک عزم ملی برای مبارزه با سارقان ایجاد شود وگرنه دستگیری 519 سارق در 48 ساعت نیز هیچ گرهی از مشکلات این مردم رنجدیده نمی‌شود. باید درصدی از هر پروژه بزرگ عمرانی و فضاهای سبز به نصب تجهیزات الکترونیکی پیشرفته اختصاص یابد تا معابر شهری در امنیت قرار گیرند وگرنه  حیرت مسئولان از آمارهای سرقت چاره کار نیست!

ریشه یابی جرایمی مانند سرقت به بیکاری و اوضاع اقتصادی هر جامعه ای باز می‌گردد که مسئولان باید یک عزم ملی برای مبارزه با سارقان ایجاد شود وگرنه دستگیری 519 سارق در 48 ساعت نیز هیچ گرهی از مشکلات این مردم رنجدیده نمی‌شود. باید درصدی از هر پروژه بزرگ عمرانی و فضاهای سبز به نصب تجهیزات الکترونیکی پیشرفته اختصاص یابد تا معابر شهری در امنیت قرار گیرند وگرنه حیرت مسئولان از آمارهای سرقت چاره کار نیست!

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

21be06c843
3 اسفند 1399 - 18:24

به گزارش مشهد فوری، عاملان سرقت‌های خرد، در حالی همچنان یکه تازی می‌کنند و در شهرهای بزرگ مانند مشهد جولان می‌دهند که مسئولان فقط از شنیدن آمارهای سرقت یا تعداد دستگیری سارقان انگشت به دهان می‌مانند و حیرت زده می‌شوند.

آخر هفته گذشته و در اجرای دهمین مرحله از طرح ثامن در مشهد، فقط طی 48 ساعت 519  نفر از سارقان حرفه ای و سابقه‌دار  دستگیر شدند اما مردم از وضعیت سرقت‌ها بسیار ناراحت و ناراضی هستند.

این سرقت ها در مقابل پارک‌ها، فضاهای سبز و حاشیه شهر بیشتر خودنمایی می‌کند تا جایی که شاید کمتر افرادی پیدا شوند که خودروی آن ها تاکنون مورد دستبرد سارقان قرار نگرفته باشد.

سرقت‌های خرد در حاشیه شهر امان مردم را بریده است و مسئولان نیز اقدامی اساسی و ملی انجام نمی‌دهند. با گران شدن مواد مخدر سنتی، اعتیاد به شیشه و کریستال در جامعه بیداد می‌کند و دزدان برای تامین هزینه های اعتیاد، هیچ خودرویی را از دستبرد بی نصیب نمی گذارند!

دیگر تلاش های شبانه روزی پلیس هم کارساز نیست چرا که آن‌ها هم به شیوه سنتی در جست و جوی سارقان روزها را سپری می‌کنند. به راستی چه کسی باید تجهیزات پیشرفته و دوربین های نظارتی و اپتیکی را در معابر نصب کند! هزینه ها را چه کسی باید بپردازد! سوابق متعدد سارقان دستگیر شده نشان می‌دهد که راه را به اشتباه می‌رویم و این مجازات ها بازدارنده نیست! باید مسئولان و مدیران ارشد کشور طرح نو دراندازند! مردم دیگر تحمل ندارند!

چرا نباید مجلس شورای اسلامی بودجه‌ای را برای تامین هزینه دوربین های ترافیکی هوشمند تعیین کند تا هیچ خودرویی با پلاک سرقتی نتواند از مقابل دوربین های شهر بگذرد! چرا در شهر بزرگی مانند مشهد با ده ها میلیون زائر دوربین های نظارتی و ترافیکی هم پوشانی ندارند و به محض این که یک دوربین محل عبور سارق یا سارقان را نشان می‌دهد دوربین دیگر سیاه و خاموش است؟ به راستی چه کسی باید با وجود سرقت هایی که نارضایتی آحاد مردم را در پی دارد پاسخگوی بدبینی به پلیس و دستگاه قضایی باشد؟ اگر سارقان از تاریکی معابر برای سرقت استفاده می‌کنند، پلیس باید پاسخ بدهد؟

اگر خودروسازان تجهیزات ایمنی را روی خودرو نصب نمی‌کنند دستگاه قضایی باید جواب پس بدهد؟ هدف نگارنده این سطور که خود از قربانیان متعدد سرقت است دفاع از دستگاه قضا یا پلیس نیست چرا که آن ها دو ضلع اصلی این ماجرا هستند اما همه می‌دانیم که بدون بودجه و اعمال قدرت قوی مدعی العموم برای ملتزم ساختن نهادها و سازمان‌هایی مانند شهرداری برای یاری رساندن به مردم داغدیده از سارقان، از هیچ جرمی پیشگیری ندارد!

ریشه یابی جرایمی مانند سرقت به بیکاری و اوضاع اقتصادی هر جامعه ای باز می‌گردد که مسئولان امر باید وارد میدان شوند و یک عزم ملی برای مبارزه با سارقان ایجاد شود وگرنه دستگیری 519 سارق در 48 ساعت نیز هیچ گرهی از مشکلات این مردم رنجدیده نمی‌شود. باید درصدی از هر پروژه بزرگ عمرانی و فضاهای سبز به نصب تجهیزات الکترونیکی پیشرفته اختصاص یابد تا معابر شهری در امنیت قرار گیرند وگرنه  حیرت مسئولان از آمارهای سرقت چاره کار نیست!

منبع: روزنامه خراسان

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان