الف

300هزار میلیارد در اتاق تاریک!


12 اسفند 1399 - 22:05
e340bf1e83
در فاصله کمتر از ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی، بیشتر سهامداران از موعد مجمع فرایند حضور در آن و... خبر ندارند. آیا قرار است که سهام عدالت دوباره دست دولتی ها بیفتد؟

به گزارش مشهد فوری، 20 اسفند امسال قرار است انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی انجام می‌شود.

طبق آمارها، 30 میلیون از 50 میلیون نفر مشمولان سهام عدالت با انتخاب روش غیر مستقیم، ذی نفع این انتخابات محسوب می‌شوند. از سوی دیگر ارزش 300 هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

با این شرایط، ابهامات جدی  درخصوص این تحول مهم در اقتصاد کشور وجود دارد که هشدار کارشناسان را نیز در پی داشته است.

در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی نمایندگان برای تبدیل شدن مدیریت مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق به دولت خبر داده است.

طبق اعلام مسئولان سازمان بورس، قرار است 20 اسفند امسال، انتخابات هیئت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت برگزار شود. بر این اساس، افرادی که روش غیر مستقیم را برای سهامداری سهام عدالت انتخاب کرده‌اند و تعداد آن ها بیش از 31میلیون نفر اعلام شده است، به جای سهام‌داری 36 شرکت بورسی، سهام2دار شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی می‌شوند.

شرکت‌هایی که در مجموع سرمایه قابل توجه 300 هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند که رقم قابل توجهی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.با این حال، شاید کمتر سهام‌دار غیر مستقیمی باشد که از این موعد، فرایند حضور در مجامع به صورت الکترونیکی یا نحوه کاندیدا شدن برای هیئت مدیره این شرکت‌ها خبر داشته باشد. ب

ماند این که هنوز  خیلی از مردم بسیاری از مفاهیم ابتدایی را که  فعالان بازار سرمایه با آن سرو کار دارند ،نمی‌دانند. حتی هنوز 13 میلیون نفر از این سهامداران، فرایند پذیرش در سامانه سجام را طی نکرده اند! این ها مسائلی است که نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.در این شرایط، دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی‌ها در مجلس برای دولتی شدن مجدد سهام عدالت در قالب مجموعه شرکت‌های استانی سهام عدالت خبر داد.

پور ابراهیمی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت‌های مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت گفت: متاسفانه به دلیل نبود اطلاع رسانی و تعیین افراد طبق مصوبه دولت برای شورای عالی بورس، نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق در اختیار دولت وجود دارد.

وی افزود: این تصمیم سبب می‌شود هیئتی مرکب از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان به عنوان رئیس، معاون هماهنگی هر استان به عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان اعضا، انتخابات مجامع استانی را برگزار کنند.

این بدان مفهوم است که جایی که باید خود مردم برای مجامع خود تصمیم بگیرند، این مدیران تصمیم گیر هستند.

دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت این شرکت‌ها را در دست بگیرد.پورابراهیمی افزود: احتمالاً نشست مشترکی با رئیس قوه قضاییه برای بررسی جنبه‌های قضایی و حقوقی این موضوع برگزار می‌کنیم.

وی تصمیم شورای عالی بورس در زمینه برگزاری این انتخابات را از نظر کمیسیون اقتصادی فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: لغو انتخابات ۲۰ اسفند و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست آتی کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد است.

معتقدیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست. 

در فاصله کمتر از ۱۰ روز تا برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی، بیشتر سهامداران از موعد مجمع فرایند حضور در آن و... خبر ندارند. آیا قرار است که سهام عدالت دوباره دست دولتی ها بیفتد؟

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

e340bf1e83
12 اسفند 1399 - 22:05

به گزارش مشهد فوری، 20 اسفند امسال قرار است انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام عدالت استانی انجام می‌شود.

طبق آمارها، 30 میلیون از 50 میلیون نفر مشمولان سهام عدالت با انتخاب روش غیر مستقیم، ذی نفع این انتخابات محسوب می‌شوند. از سوی دیگر ارزش 300 هزار میلیارد تومانی سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

با این شرایط، ابهامات جدی  درخصوص این تحول مهم در اقتصاد کشور وجود دارد که هشدار کارشناسان را نیز در پی داشته است.

در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی نمایندگان برای تبدیل شدن مدیریت مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق به دولت خبر داده است.

طبق اعلام مسئولان سازمان بورس، قرار است 20 اسفند امسال، انتخابات هیئت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت برگزار شود. بر این اساس، افرادی که روش غیر مستقیم را برای سهامداری سهام عدالت انتخاب کرده‌اند و تعداد آن ها بیش از 31میلیون نفر اعلام شده است، به جای سهام‌داری 36 شرکت بورسی، سهام2دار شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی می‌شوند.

شرکت‌هایی که در مجموع سرمایه قابل توجه 300 هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند که رقم قابل توجهی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.با این حال، شاید کمتر سهام‌دار غیر مستقیمی باشد که از این موعد، فرایند حضور در مجامع به صورت الکترونیکی یا نحوه کاندیدا شدن برای هیئت مدیره این شرکت‌ها خبر داشته باشد. ب

ماند این که هنوز  خیلی از مردم بسیاری از مفاهیم ابتدایی را که  فعالان بازار سرمایه با آن سرو کار دارند ،نمی‌دانند. حتی هنوز 13 میلیون نفر از این سهامداران، فرایند پذیرش در سامانه سجام را طی نکرده اند! این ها مسائلی است که نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.در این شرایط، دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی‌ها در مجلس برای دولتی شدن مجدد سهام عدالت در قالب مجموعه شرکت‌های استانی سهام عدالت خبر داد.

پور ابراهیمی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت‌های مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت گفت: متاسفانه به دلیل نبود اطلاع رسانی و تعیین افراد طبق مصوبه دولت برای شورای عالی بورس، نگرانی جدی برای تبدیل شدن مجموعه سهام‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت به مجموعه‌های متعلق در اختیار دولت وجود دارد.

وی افزود: این تصمیم سبب می‌شود هیئتی مرکب از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر استان به عنوان رئیس، معاون هماهنگی هر استان به عنوان دبیر و نمایندگان دو تشکل اتاق تعاون و اتاق بازرگانی به عنوان اعضا، انتخابات مجامع استانی را برگزار کنند.

این بدان مفهوم است که جایی که باید خود مردم برای مجامع خود تصمیم بگیرند، این مدیران تصمیم گیر هستند.

دولت به دنبال این است که ماهیت مدیریت این شرکت‌ها را در دست بگیرد.پورابراهیمی افزود: احتمالاً نشست مشترکی با رئیس قوه قضاییه برای بررسی جنبه‌های قضایی و حقوقی این موضوع برگزار می‌کنیم.

وی تصمیم شورای عالی بورس در زمینه برگزاری این انتخابات را از نظر کمیسیون اقتصادی فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: لغو انتخابات ۲۰ اسفند و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست آتی کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد است.

معتقدیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست. 

منبع: روزنامه خراسان

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان