الف

«چوپان ها» دروغگو نبودند!


23 اسفند 1399 - 19:48
ca3e20a8c6
پلیس خراسان رضوی با پوشش مبدل در حاشیه کمربند سبز مشهد، باند سرقت معروف به «هاشم سیاه» را در حالی«چوپان ها» دروغگو نبودند! متلاشی کرد که آن‌ها با کتک‌کاری «چوپان ها» ،گوسفندان را می‌ربودند و گوشت‌ها را می‌فروختند!

به گزارش مشهد فوری، پلیس خراسان رضوی با پوشش مبدل در حاشیه کمربند سبز مشهد، باند سرقت معروف به «هاشم سیاه» را در حالی متلاشی کرد که آن ها با کتک کاری «چوپان ها» ،گوسفندان را می‌ربودند و گوشت ها را می فروختند!

به دنبال وقوع سرقت های سریالی احشام، در حاشیه کمربند سبز مشهد، بررسی‌های کارشناسی کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در این باره آغاز شد. تحقیقات میدانی نشان می‌داد چوپان های گله مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند و سارقان که دیگر به گرگ‌های گله معروف شده بودند، هر بار تعدادی از گوسفندان را به سرقت برده‌اند.

برخی سخنان که از همدستی چوپان‌ها با سارقان برای دستبرد به گوسفندان حکایت داشت، مورد رنجش خاطر چوپان هایی شده بودکه خود قربانی گرگ‌های گله شده و مورد کتک‌کاری های ناجوانمردانه قرار گرفته بودند. به همین دلیل کارآگاهان با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) بررسی‌های تخصصی را با انجام یک‌سری فعالیت‌های اطلاعاتی ادامه دادند و به سرنخ هایی رسیدند که نشان می‌داد سارقان با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو 405 با پلاک مخدوش، اقدام به سرقت‌های سریالی احشام می‌کنند زیرا رد لاستیک‌های پژو روی خاک‌های منطقه وجود داشت و بازبینی دوربین‌های نظارتی نیز از مخدوش بودن پلاک پژوی نقره‌ای حکایت می‌کرد.

در ادامه گروهی تخصصی از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ «میش‌مست» (رئیس دایره مبارزه با جرایم خشن) پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی همه جوانب سرقت‌های مذکور با حضور سرهنگ قنبری (رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی) به این نتیجه رسیدند که باید به طور پوششی وارد عمل شوند تا گرگ‌های گله را شناسایی کنند زیرا چوپان‌ها دروغگو نبودند و ماجرای سرقت‌های سریالی برای پلیس مشخص شده بود.حاکی است، این گونه بود که کارآگاهان در چند شاخه عملیاتی محیط جغرافیایی وقوع جرم را زیرنظر گرفتند.

برخی از کارآگاهان در پوشش مبدل روستایی و بعضی نیز در پوشش لباس های چوپانی به چرای گوسفندان پرداختند و به مدت سه روز  در کمین سارقان نشستند تا این که بعد از گذشت سه روز از این ماجرا و در حالی که اهالی محل نیز به همپوشانی کارآگاهان ادامه می دادند، ناگهان خودروی پژوی نقره ای وارد منطقه شد.

در این هنگام، همه نیروها به حالت آماده باش درآمدند و بی سیم ها زیر لباس های مبدل به کار افتاد.در همین حال، دو نفر از پژو پیاده شدند و به طرف چوپان رفتند اما قبل از آن که چوپان را غافلگیر کنند، ناباورانه لوله سلاح کلتی را دیدند که از میان لباس های چوپانی به سمت آن‌ها نشانه رفته بود. آن‌ها با  دیدن این وضعیت، قصد فرار داشتند اما با چند فن دفاع شخصی مامور پلیس زمین‌گیر شدند.

در همین حال ،دیگر نیروهای پوششی نیز از راه رسیدند و آن ها را به محاصره درآوردند. در بازرسی از داخل پژو، دو قبضه قمه نیز کشف شد و سارقان در همان بازجویی های اولیه به ارتکاب هشت فقره زورگیری احشام اعتراف و اظهار کردند که گوسفندان سرقتی را در بولوار حُر مشهد سلاخی می‌کردند و گوشت آن‌ها را به فروش می‌رساندند. به گزارش خراسان، در بازرسی از مخفیگاه «گرگ های گله» که یک حیاط قدیمی بود، 10 راس دام زنده و 22 عدد پوست گوسفند کشف شد که مورد شناسایی شاکیان قرار گرفت.

بررسی های پلیس درحالی ادامه دارد که طبق اعترافات متهمان و با دستگیری مالخر مشخص شد که پلیس باند معروف به «هاشم سیاه» را متلاشی کرده است و بررسی ها نشان می‌دهد سرقت های متعددی در منطقه مذکور انجام داده‌اند.

پلیس خراسان رضوی با پوشش مبدل در حاشیه کمربند سبز مشهد، باند سرقت معروف به «هاشم سیاه» را در حالی«چوپان ها» دروغگو نبودند! متلاشی کرد که آن‌ها با کتک‌کاری «چوپان ها» ،گوسفندان را می‌ربودند و گوشت‌ها را می‌فروختند!

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ca3e20a8c6
23 اسفند 1399 - 19:48

به گزارش مشهد فوری، پلیس خراسان رضوی با پوشش مبدل در حاشیه کمربند سبز مشهد، باند سرقت معروف به «هاشم سیاه» را در حالی متلاشی کرد که آن ها با کتک کاری «چوپان ها» ،گوسفندان را می‌ربودند و گوشت ها را می فروختند!

به دنبال وقوع سرقت های سریالی احشام، در حاشیه کمربند سبز مشهد، بررسی‌های کارشناسی کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در این باره آغاز شد. تحقیقات میدانی نشان می‌داد چوپان های گله مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند و سارقان که دیگر به گرگ‌های گله معروف شده بودند، هر بار تعدادی از گوسفندان را به سرقت برده‌اند.

برخی سخنان که از همدستی چوپان‌ها با سارقان برای دستبرد به گوسفندان حکایت داشت، مورد رنجش خاطر چوپان هایی شده بودکه خود قربانی گرگ‌های گله شده و مورد کتک‌کاری های ناجوانمردانه قرار گرفته بودند. به همین دلیل کارآگاهان با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ جواد شفیع زاده (رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی) بررسی‌های تخصصی را با انجام یک‌سری فعالیت‌های اطلاعاتی ادامه دادند و به سرنخ هایی رسیدند که نشان می‌داد سارقان با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو 405 با پلاک مخدوش، اقدام به سرقت‌های سریالی احشام می‌کنند زیرا رد لاستیک‌های پژو روی خاک‌های منطقه وجود داشت و بازبینی دوربین‌های نظارتی نیز از مخدوش بودن پلاک پژوی نقره‌ای حکایت می‌کرد.

در ادامه گروهی تخصصی از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ «میش‌مست» (رئیس دایره مبارزه با جرایم خشن) پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی همه جوانب سرقت‌های مذکور با حضور سرهنگ قنبری (رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی) به این نتیجه رسیدند که باید به طور پوششی وارد عمل شوند تا گرگ‌های گله را شناسایی کنند زیرا چوپان‌ها دروغگو نبودند و ماجرای سرقت‌های سریالی برای پلیس مشخص شده بود.حاکی است، این گونه بود که کارآگاهان در چند شاخه عملیاتی محیط جغرافیایی وقوع جرم را زیرنظر گرفتند.

برخی از کارآگاهان در پوشش مبدل روستایی و بعضی نیز در پوشش لباس های چوپانی به چرای گوسفندان پرداختند و به مدت سه روز  در کمین سارقان نشستند تا این که بعد از گذشت سه روز از این ماجرا و در حالی که اهالی محل نیز به همپوشانی کارآگاهان ادامه می دادند، ناگهان خودروی پژوی نقره ای وارد منطقه شد.

در این هنگام، همه نیروها به حالت آماده باش درآمدند و بی سیم ها زیر لباس های مبدل به کار افتاد.در همین حال، دو نفر از پژو پیاده شدند و به طرف چوپان رفتند اما قبل از آن که چوپان را غافلگیر کنند، ناباورانه لوله سلاح کلتی را دیدند که از میان لباس های چوپانی به سمت آن‌ها نشانه رفته بود. آن‌ها با  دیدن این وضعیت، قصد فرار داشتند اما با چند فن دفاع شخصی مامور پلیس زمین‌گیر شدند.

در همین حال ،دیگر نیروهای پوششی نیز از راه رسیدند و آن ها را به محاصره درآوردند. در بازرسی از داخل پژو، دو قبضه قمه نیز کشف شد و سارقان در همان بازجویی های اولیه به ارتکاب هشت فقره زورگیری احشام اعتراف و اظهار کردند که گوسفندان سرقتی را در بولوار حُر مشهد سلاخی می‌کردند و گوشت آن‌ها را به فروش می‌رساندند. به گزارش خراسان، در بازرسی از مخفیگاه «گرگ های گله» که یک حیاط قدیمی بود، 10 راس دام زنده و 22 عدد پوست گوسفند کشف شد که مورد شناسایی شاکیان قرار گرفت.

بررسی های پلیس درحالی ادامه دارد که طبق اعترافات متهمان و با دستگیری مالخر مشخص شد که پلیس باند معروف به «هاشم سیاه» را متلاشی کرده است و بررسی ها نشان می‌دهد سرقت های متعددی در منطقه مذکور انجام داده‌اند.

منبع: روزنامه خراسان

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان