کرونا ازدواج را در خراسان رضوی رونق داد


27 فروردین 1400 - 12:46
9479ac0171
ترغیب به ازدواج آسان وفراهم نمودن شرایط مناسب جهت انجام این فریضه الهی در ایام کرونا موجب رونق ازدواج‌های استان در سال گذشته شد و خراسان رضوی با ثبت ۵۱ هزار و ۹۶۲ واقعه ازدواج در سال گذشته جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داد، همچنین در این مدت ۱۹ هزار و ۵۵۸ واقعه طلاق در سامانه به ثبت رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مشهد فوری، در سال گذشته اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با ۳۷ واحد ثبتی، ۵۳۲ دفترخانه اسناد رسمی و ۲۱۳ دفترخانه ازدواج و طلاق و با وجود محدودیت‌های ناشی از بیماری منحوس کرونا با کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و هزینه‌های وارده به مراجعه‌کنندگان، میزان رضایت‌مندی ارباب رجوع از عملکرد را ارتقا داده است.

اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹، تعداد ۲۵۹ هزار و ۸۳۳ سند مالکیت برای اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح خراسان رضوی صـادر کرده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است؛ همچنین در این مدت با صدور ۹ هزار و ۳۱۸ سند مالکیت برای خانه‌های روستایی شاهد افزایش ۴۴.۹ درصدی صدور اسناد مالکیت روستایی توسط واحدهای ثبت اسناد و املاک تابع استان بوده‌ایم‌.

همچنین از ۱۰۰ هزار و ۲۸۴ پرونده تشکیل شده در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تاکنون برای ۸۴ هزار و ۵۳۰ پرونده رای هیات‌ها صادر و منجر به صدور ۸۱ هزار و ۳۵۶ برگ سند مالکیت شده است. 

این گزارش از افزایش تثبیت و صدور اسناد مالکیت به نام اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خبر می‌دهد به‌طوری که در سال قبل در مجموع ۲ هزار و ۷۹۱ سند مالکیت وقفی در خراسان رضوی صادر شده است که رشد ۳۴.۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد. 

در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی نیز با ۱۱۳.۷ درصد رشد شاهد تثبیت و صدور سند مالکیت ۵ هزار و ۳۲۱ مورد از املاک دولتی هستیم و صدور اسناد اراضی ملی و مراتع نیز در سال گذشته با ۳ هزار و ۱۷۹ سند مالکیت افزایش ۹۰۹.۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است. 

بررسی آمارها بیانگر افزایش ۸.۲ درصدی ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و کاهش ۲.۸ درصدی ثبت رسمی معاملات اموال منقول در خراسان رضوی در سال گذشته است که در این مدت ۹۹ هزار و ۱۳۰ مورد از معاملات اموال غیر منقول و ۲۹۳ هزار و ۷۹۷ مورد از معاملات اموال منقول و نیز ۶۴۵ هزار و ۱۲۳ مورد وکالت در ۵۳۲ دفتر خانه اسناد رسمی فعال استان به ثبت رسیده است. 

همچنین بیش از ۳۶۱ میلیارد ۷۰۴ میلیون ریال نیم عشر دولتی وصول و به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شده است و ۱۵ هزار و ۴۹۹  میلیارد و ۹۶ میلیون ریال مطالبات بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری خصوصی خراسان رضوی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی وصول شده است که از این مبلغ ۷ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال مطالبات معوقه بانک‌های دولتی و ۸ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال مطالبات معوقه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی استان بوده است.

در بخش ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نیز که به عنوان پایگاه‌های اقتصادی و مولد استان هستند با ارائه خدمات مکانیزه و الکترونیکی سعی بر کاهش موانع در مسیر چرخه اقتصادی استان شده است و در سال قبل، تعداد ۵ هزار و ۸۸۹ شرکت تجاری و موسسه و ۲۳۴ شرکت تعاونی به ترتیب با ۱۰.۳درصد رشد  و ۱۵.۲  درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.

همچنین در سال گذشته در سطح استان ۵۰۳ شرکت تجاری و ۴۴۸ تعاونی و ۲۹ موسسه غیرتجاری منحل شده است و در همین مدت تغییرات ۲۶ هزار و ۳۱۵ شرکت ثبت و  ۷۵۸  اظهارنامه کارت بازرگانی صادر شده است.

انجام عملیات بازداشت، رفع بازداشت، ممنوع الخروجی و رفع آن نیز بخش دیگری از خدمات ارائه شده ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در سال گذشته بوده است که شامل بازداشت ۳۹ هزار و ۳۳۹ مورد ملک با ۳.۱ درصد کاهش و رفع بازداشت از ۳۳ هزار و ۱۶۱ ملک با کاهش ۳ درصدی بوده‌ایم و در همین مدت برای ۱۴ و ۸۲۲ نفر حکم ممنوع الخروجی و برای ۱۵هزار و ۴۶۷ نفر نیز رفع ممنوع الخروجی به صورت مکانیزه صادر شده است.

ترغیب به ازدواج آسان وفراهم نمودن شرایط مناسب جهت انجام این فریضه الهی در ایام کرونا موجب رونق ازدواج‌های استان در سال گذشته شد و خراسان رضوی با ثبت  ۵۱ هزار و ۹۶۲ واقعه ازدواج در سال گذشته جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داد، همچنین در این مدت  ۱۹ هزار و ۵۵۸ واقعه طلاق در سامانه به ثبت رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش داشته است.

ترغیب به ازدواج آسان وفراهم نمودن شرایط مناسب جهت انجام این فریضه الهی در ایام کرونا موجب رونق ازدواج‌های استان در سال گذشته شد و خراسان رضوی با ثبت ۵۱ هزار و ۹۶۲ واقعه ازدواج در سال گذشته جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داد، همچنین در این مدت ۱۹ هزار و ۵۵۸ واقعه طلاق در سامانه به ثبت رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش داشته است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

9479ac0171
27 فروردین 1400 - 12:46

به گزارش مشهد فوری، در سال گذشته اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با ۳۷ واحد ثبتی، ۵۳۲ دفترخانه اسناد رسمی و ۲۱۳ دفترخانه ازدواج و طلاق و با وجود محدودیت‌های ناشی از بیماری منحوس کرونا با کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و هزینه‌های وارده به مراجعه‌کنندگان، میزان رضایت‌مندی ارباب رجوع از عملکرد را ارتقا داده است.

اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹، تعداد ۲۵۹ هزار و ۸۳۳ سند مالکیت برای اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح خراسان رضوی صـادر کرده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است؛ همچنین در این مدت با صدور ۹ هزار و ۳۱۸ سند مالکیت برای خانه‌های روستایی شاهد افزایش ۴۴.۹ درصدی صدور اسناد مالکیت روستایی توسط واحدهای ثبت اسناد و املاک تابع استان بوده‌ایم‌.

همچنین از ۱۰۰ هزار و ۲۸۴ پرونده تشکیل شده در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تاکنون برای ۸۴ هزار و ۵۳۰ پرونده رای هیات‌ها صادر و منجر به صدور ۸۱ هزار و ۳۵۶ برگ سند مالکیت شده است. 

این گزارش از افزایش تثبیت و صدور اسناد مالکیت به نام اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خبر می‌دهد به‌طوری که در سال قبل در مجموع ۲ هزار و ۷۹۱ سند مالکیت وقفی در خراسان رضوی صادر شده است که رشد ۳۴.۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد. 

در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی نیز با ۱۱۳.۷ درصد رشد شاهد تثبیت و صدور سند مالکیت ۵ هزار و ۳۲۱ مورد از املاک دولتی هستیم و صدور اسناد اراضی ملی و مراتع نیز در سال گذشته با ۳ هزار و ۱۷۹ سند مالکیت افزایش ۹۰۹.۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است. 

بررسی آمارها بیانگر افزایش ۸.۲ درصدی ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و کاهش ۲.۸ درصدی ثبت رسمی معاملات اموال منقول در خراسان رضوی در سال گذشته است که در این مدت ۹۹ هزار و ۱۳۰ مورد از معاملات اموال غیر منقول و ۲۹۳ هزار و ۷۹۷ مورد از معاملات اموال منقول و نیز ۶۴۵ هزار و ۱۲۳ مورد وکالت در ۵۳۲ دفتر خانه اسناد رسمی فعال استان به ثبت رسیده است. 

همچنین بیش از ۳۶۱ میلیارد ۷۰۴ میلیون ریال نیم عشر دولتی وصول و به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شده است و ۱۵ هزار و ۴۹۹  میلیارد و ۹۶ میلیون ریال مطالبات بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری خصوصی خراسان رضوی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی وصول شده است که از این مبلغ ۷ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال مطالبات معوقه بانک‌های دولتی و ۸ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۳۷۱ میلیون ریال مطالبات معوقه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی استان بوده است.

در بخش ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نیز که به عنوان پایگاه‌های اقتصادی و مولد استان هستند با ارائه خدمات مکانیزه و الکترونیکی سعی بر کاهش موانع در مسیر چرخه اقتصادی استان شده است و در سال قبل، تعداد ۵ هزار و ۸۸۹ شرکت تجاری و موسسه و ۲۳۴ شرکت تعاونی به ترتیب با ۱۰.۳درصد رشد  و ۱۵.۲  درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.

همچنین در سال گذشته در سطح استان ۵۰۳ شرکت تجاری و ۴۴۸ تعاونی و ۲۹ موسسه غیرتجاری منحل شده است و در همین مدت تغییرات ۲۶ هزار و ۳۱۵ شرکت ثبت و  ۷۵۸  اظهارنامه کارت بازرگانی صادر شده است.

انجام عملیات بازداشت، رفع بازداشت، ممنوع الخروجی و رفع آن نیز بخش دیگری از خدمات ارائه شده ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در سال گذشته بوده است که شامل بازداشت ۳۹ هزار و ۳۳۹ مورد ملک با ۳.۱ درصد کاهش و رفع بازداشت از ۳۳ هزار و ۱۶۱ ملک با کاهش ۳ درصدی بوده‌ایم و در همین مدت برای ۱۴ و ۸۲۲ نفر حکم ممنوع الخروجی و برای ۱۵هزار و ۴۶۷ نفر نیز رفع ممنوع الخروجی به صورت مکانیزه صادر شده است.

ترغیب به ازدواج آسان وفراهم نمودن شرایط مناسب جهت انجام این فریضه الهی در ایام کرونا موجب رونق ازدواج‌های استان در سال گذشته شد و خراسان رضوی با ثبت  ۵۱ هزار و ۹۶۲ واقعه ازدواج در سال گذشته جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داد، همچنین در این مدت  ۱۹ هزار و ۵۵۸ واقعه طلاق در سامانه به ثبت رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش داشته است.

منبع: فارس

325

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان