الف

واکسیناسیون دانش‌آموزان 12 تا 17 سال منوط بر رضایت‌نامه ولی است


1 مهر 1400 - 18:18
c938086ce9
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به انجام هماهنگی با مدارس و آموزش و پرورش برای واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال گفت: واکسیناسیون این گروه از دانش‌آموزان با پایه دوازدهم متفاوت است و ضوابط خاصی دارد؛ به طور مثال حتما باید ولی و قیم قانونی همراه این دانش‌آموزان باشد و رضایت‌نامه پر کند.

به گزارش مشهد فوری، حمیدرضا رحیمی با اشاره به انجام هماهنگی با مدارس و آموزش و پرورش برای واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال اظهار کرد: واکسیناسیون این گروه از دانش‌آموزان با پایه دوازدهم متفاوت است و ضوابط خاصی دارد؛ به طور مثال حتما باید ولی و قیم قانونی همراه این دانش‌آموزان باشد و رضایت‌نامه پر کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص وضعیت و نحوه ثبت‌ نام دانش‌آموزان برای واکسیناسیون افزود: در استان خراسان رضوی با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت قابل توجه امکان واکسیناسیون نیازی به ثبت‌ نام قبلی دانش‌آموزان برای واکسیناسیون وجود ندارد. در حال حاضر دانش‌آموزان پایه دوازدهم می‌توانند با مراجعه به هر مرکزی واکسن دریافت کنند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با مدارس و آموزش و پرورش برای واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال تصریح کرد: وضعیت دانش‌آموز متقاضی حتما باید توسط مراقب بهداشت مدرسه تایید شده باشد که بیماری خاصی ندارد و پرونده سلامت او بررسی شده‌است.

رحیمی ادامه داد: به محض اینکه واکسن مورد نیاز گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ ساله به دست ما برسد، از طریق آموزش و پرورش برای واکسیناسیون فراخوان صادر خواهیم کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: واکسن دانش‌آموزان ۱۷ ساله‌، یعنی متولدان ۱۳۸۳ و ماقبل آن، سینوفارم ۲ دوزی با فاصله ۲۸ روز است. برای دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ ساله‌ باید واکسن تولید مشترک ایران و کوبا به دست ما برسد که هنوز نرسیده و دستورالعمل آن هم نیامده است اما این واکسن هم ۲ دوزی خواهد بود. 

وی با اشاره به شایعات موجود در فضای مجازی در خصوص واکسیناسیون عنوان کرد: باید توجه داشت از بیمارانی که شیمی‌درمانی می‌شوند و سرطان دارند، کسی سیستم ایمنی ضعیف‌تری ندارد؛ با این حال همه این بیماران با سینوفارم ۲ دوزی واکسینه شده‌اند؛ یعنی مطمئن هستیم که سینوفارم عارضه‌ای ایحاد نمی‌کند.

رحیمی عنوان کرد: منشا تولید واکسن دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال نیز بخشی از واکسن کزاز است که در حال حاضر به همه دانش‌آموزان در بدو ورود به مدرسه این واکسن تزریق می‌شود؛ یعنی چیزی انتخاب شده که کاملا ایمن است و روی آن آزمایش شده و در کشور کوبا ینز این واکسن به بچه‌ها تزریق می‌شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در چند روزگذشته هر روز ۲ درصد جمعیت هدف تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یعنی جمعیت بالای ۱۸ سال، واکسینه شده‌اند. اگر به همین روند ادامه دهیم، به زودی دور اول واکسیناسیون به نقطه قابل قبول و بالای ۷۵ تا ۸۰ درصد می‌رسد. با همین سرعت دوز دوم واکسن را ادامه خواهیم داد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به انجام هماهنگی با مدارس و آموزش و پرورش برای واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال گفت: واکسیناسیون این گروه از دانش‌آموزان با پایه دوازدهم متفاوت است و ضوابط خاصی دارد؛ به طور مثال حتما باید ولی و قیم قانونی همراه این دانش‌آموزان باشد و رضایت‌نامه پر کند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

c938086ce9
1 مهر 1400 - 18:18

به گزارش مشهد فوری، حمیدرضا رحیمی با اشاره به انجام هماهنگی با مدارس و آموزش و پرورش برای واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال اظهار کرد: واکسیناسیون این گروه از دانش‌آموزان با پایه دوازدهم متفاوت است و ضوابط خاصی دارد؛ به طور مثال حتما باید ولی و قیم قانونی همراه این دانش‌آموزان باشد و رضایت‌نامه پر کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص وضعیت و نحوه ثبت‌ نام دانش‌آموزان برای واکسیناسیون افزود: در استان خراسان رضوی با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت قابل توجه امکان واکسیناسیون نیازی به ثبت‌ نام قبلی دانش‌آموزان برای واکسیناسیون وجود ندارد. در حال حاضر دانش‌آموزان پایه دوازدهم می‌توانند با مراجعه به هر مرکزی واکسن دریافت کنند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با مدارس و آموزش و پرورش برای واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال تصریح کرد: وضعیت دانش‌آموز متقاضی حتما باید توسط مراقب بهداشت مدرسه تایید شده باشد که بیماری خاصی ندارد و پرونده سلامت او بررسی شده‌است.

رحیمی ادامه داد: به محض اینکه واکسن مورد نیاز گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ ساله به دست ما برسد، از طریق آموزش و پرورش برای واکسیناسیون فراخوان صادر خواهیم کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: واکسن دانش‌آموزان ۱۷ ساله‌، یعنی متولدان ۱۳۸۳ و ماقبل آن، سینوفارم ۲ دوزی با فاصله ۲۸ روز است. برای دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ ساله‌ باید واکسن تولید مشترک ایران و کوبا به دست ما برسد که هنوز نرسیده و دستورالعمل آن هم نیامده است اما این واکسن هم ۲ دوزی خواهد بود. 

وی با اشاره به شایعات موجود در فضای مجازی در خصوص واکسیناسیون عنوان کرد: باید توجه داشت از بیمارانی که شیمی‌درمانی می‌شوند و سرطان دارند، کسی سیستم ایمنی ضعیف‌تری ندارد؛ با این حال همه این بیماران با سینوفارم ۲ دوزی واکسینه شده‌اند؛ یعنی مطمئن هستیم که سینوفارم عارضه‌ای ایحاد نمی‌کند.

رحیمی عنوان کرد: منشا تولید واکسن دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال نیز بخشی از واکسن کزاز است که در حال حاضر به همه دانش‌آموزان در بدو ورود به مدرسه این واکسن تزریق می‌شود؛ یعنی چیزی انتخاب شده که کاملا ایمن است و روی آن آزمایش شده و در کشور کوبا ینز این واکسن به بچه‌ها تزریق می‌شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در چند روزگذشته هر روز ۲ درصد جمعیت هدف تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یعنی جمعیت بالای ۱۸ سال، واکسینه شده‌اند. اگر به همین روند ادامه دهیم، به زودی دور اول واکسیناسیون به نقطه قابل قبول و بالای ۷۵ تا ۸۰ درصد می‌رسد. با همین سرعت دوز دوم واکسن را ادامه خواهیم داد.

منبع: ایسنا

اخبار ایران و جهان