الف

50 هزار دوز واکسن کرونا توسط بسیج در حاشیه مشهد تزریق شده است


13 آبان 1400 - 16:40
3dbaec1b24
مسوول قرارگاه واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: تیم‌های بسیج جامعه پزشکی از ابتدای مهر ماه تاکنون دست کم ۵۰ هزار دوز واکسن در اتوبوس‌های سیار و همچنین مدارس حاشیه شهر مشهد انجام داده‌اند.

به گزارش مشهد فوری، مصطفی صیقلیان اظهار کرد: تیم‌های بسیج جامعه پزشکی از ابتدای مهر ماه تاکنون دست کم ۵۰ هزار دوز واکسن در اتوبوس‌های سیار و همچنین مدارس حاشیه شهر مشهد انجام داده‌اند.

مسوول قرارگاه واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی افزود: از این تعداد حدود ۴۷ هزار دوز تزریق واکسن مربوط به اتوبوس‌های سیار و سه هزار دوز نیز مربوط به مدارس حاشیه شهر است که از ۲ هفته قبل آغاز شده است.

وی با بیان این که واکسیناسیون در مدارس با همکاری آموزش و پرورش انجام می‌شود افزود: واکسن‌های تزریق شده برکت و سینوفارم است.

صیقلیان گفت: هدف از اجرای طرح واکسیناسیون سیار، تسهیل دسترسی جامعه هدف در اماکن مختلف از جمله دانشگاه‌ها، هیات‌های مذهبی، اداره ها و کارخانه ها به خدمات واکسیناسیون است.

مسوول قرارگاه واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی گفت: تیم‌های بسیج جامعه پزشکی از ابتدای مهر ماه تاکنون دست کم ۵۰ هزار دوز واکسن در اتوبوس‌های سیار و همچنین مدارس حاشیه شهر مشهد انجام داده‌اند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

3dbaec1b24
13 آبان 1400 - 16:40

به گزارش مشهد فوری، مصطفی صیقلیان اظهار کرد: تیم‌های بسیج جامعه پزشکی از ابتدای مهر ماه تاکنون دست کم ۵۰ هزار دوز واکسن در اتوبوس‌های سیار و همچنین مدارس حاشیه شهر مشهد انجام داده‌اند.

مسوول قرارگاه واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی افزود: از این تعداد حدود ۴۷ هزار دوز تزریق واکسن مربوط به اتوبوس‌های سیار و سه هزار دوز نیز مربوط به مدارس حاشیه شهر است که از ۲ هفته قبل آغاز شده است.

وی با بیان این که واکسیناسیون در مدارس با همکاری آموزش و پرورش انجام می‌شود افزود: واکسن‌های تزریق شده برکت و سینوفارم است.

صیقلیان گفت: هدف از اجرای طرح واکسیناسیون سیار، تسهیل دسترسی جامعه هدف در اماکن مختلف از جمله دانشگاه‌ها، هیات‌های مذهبی، اداره ها و کارخانه ها به خدمات واکسیناسیون است.

منبع: ایرنا

اخبار ایران و جهان