الف

دومین کارخانه نوآوری در حاشیه شهر مشهد ایجاد می‌شود


28 آذر 1401 - 07:30
004f8e8e6e
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد از ایجاد یک کارخانه نوآوری در حاشیه شهر مشهد با نگاه توسعه ای در مناطق کم برخوردار خبر داد.

موسی الرضا حاجی بگلو، روز گذشته در نشست هم اندیشی مدیران کارخانه‌های نوآوری کشورکه در 27 آذرماه در کارخانه نوآوری مشهد برگزارشد اظهارداشت: در کارخانه‌های نوآوری بر اساس اهداف پیشرو باید هم افزایی در حوزه فناوری‌های نوین شکل گیرد. در هر حوزه‌ای که بخواهیم ورود کنیم اگر سر منشا آن از کارخانه‌های نوآوری شکل بگیرد قطعا خروجی‌های مثبتی خواهیم داشت.

وی افزود: شهر مشهد با یک جمعیت 4 میلیونی نیازمند کار‌های جدید و کسب و کار‌های جدید است. نمی‌توان شهر را بدون فناوری های جدید و درآمد محور مدیریت کرد. قطعا حوزه مدیریت شهری باید از این هم افزایی در تمام شهر‌های کشور بهره ببرد و با هم اندیشی به ایده‌های جدید و نو برسند.

حاجی بگلو با بیان اینکه کارخانه‌های نوآوری قطعا بابد در حوزه مدیریت شهری ورود کنند تصریح کرد: امروز کشور نیازمند این کارخانه‌ها است. مشهد هم همین الگو را در پیش گرفته است که گره‌های مسائل شهری در حوزه ترافیک، اقتصاد و شهرسازی در این بستر تسهیل کند. با کمک مدیریت شهری دومین کارخانه نوآوری در حاشیه شهر با نگاه توسعه‌ای در مناطق کمک برخوردار مشهد در حال رایزنی است. امیدواریم با ایجاد این بستر از ظرفیت فرزندانمان در مناطق محروم استفاده شود.

حل مسائل شهری با مشارکت کارخانه‌های نوآوری

سیدعلی حسینی،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد نیزگفت: شهرهای امروزی، به عنوان پرچالش ترین سکونتگاه های بشری مطرح می شوند؛ در عین حال، شهرها، فرصت بالقوه ای از منابع مختلف برای خلق و ارائه نوآوری های مختلف به شمار می رود و شهرداری ها با توجه به نقش کلیدی خود، می توانند فرصت ها و منابع متعددی را در مسیر نوآوری و کارآفرینی شهری ارائه نمایند.

وی اضافه کرد: براساس الگوی «حکمروایی خوب شهری»، بخش عمومی و شهرداری ها باید به عنوان بسترساز و فراهم کننده فضای فعالیت علمی و ترویج و تشویق کننده فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار، ایفای نقش نماید. امری که در شهر مشهد که متعلق به امام رضا(ع) است و ویژگی و صفت بارز آن حضرت، «عالم آل محمد» بودن است، اهمیتی دوچندان می یابد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد تصریح کرد:بنابراین شهرداری مشهد در دوره ششم مدیریت شهری تلاش نموده تا بستر مدیریت علمی، جهادی و مردمی را فراهم سازد و شهردار محترم با تدوین چشم انداز و چرخش های تحول آفرین مشهد در افق 1404، تلاش نموده تا شهر را به سمت و سویی هدایت نمایند که شایسته تسری صفات امام به شهر باشد.

حسینی ادامه داد:یکی از بندهای این چشم انداز در بُعد اقتصادی آن، «قطب ملی صنایع خلاق، نوآور، دانش بنیان و مولد» است که بدون فراهم نمودن زیرساخت و کمک زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تلاش و همت مدیریت شهری شهرداری مشهد، آن است که ضمن فراهم ساختن زیرساخت هایی مانند کارخانه نوآوری مشهد، چتر حمایتی برای جوانان و قشر خلاق و نوآور باشد تا افراد و شرکت ها بتوانند ضمن هم افزایی و بهره گیری از تجارب و پتانسیل سایر مجموعه ها، مدل های کسب و کار خود را تکمیل و توسعه دهند. اظهار کرد:از سویی دیگر، شهرداری ها در ابعاد مختلف شهری، دچار مسائل و دغدغه هایی هستند که حل مطلوب آنها، نیازمند افرادی متفکر و خلاق است که راه حل هایی نوآورانه برای آن ارائه نمایند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد افزود:موضوعاتی همچون دستیابی به درآمد پایدار شهری، لزوم ارائهراهکارهایی برای کاهش هزینه ها، کاهش وابستگی سازمان های شهری به تجهیزات و ابزارهای خارجی، استفاده از فناوری های جدید و به روز در مدیریت شهری برای بهبود خدمات و افزایش کیفیت زندگی شهروندان، جز از طریق کمک افراد ایده پرداز و خلاق و همکاری با سایر شبکه های علمی و تخصصی صورت نمی گیرد.

حسینی افزود:در سال جاری نیز، با توجه به شعار «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و منویات مقام معظمرهبری، شهرداری مشهد تلاش دارد تا به حمایت از مجموعه های دانش بنیان در قالب توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری، کمک به استفاده از محصولات و فناوری تولید شده متناسب با نیاز شهر و به کارگیری ظرفیت های شرکت های فناور در رفع نیازهای شهری، همت و توجه بیشتری نشان دهد.

وی تصریح کرد: لذا کارخانه نوآوری به عنوان یک خدمت عمومی به شهر مشهد، باید اولویت های خود را مسائل اولویت دار شهر مشهد قرار دهد. در این راستا، نه تنها شرکت های مستقر در کارخانه نوآوری، بلکه کلیه عناصر زیست بوم نوآوری شهر مشهد و کل کشور می توانند نقش آفرینی داشته باشند و شهرداری مشهد، آمادگی خود را جهت تعامل و همکاری و بهره گیری از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها، اعلام می دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد از ایجاد یک کارخانه نوآوری در حاشیه شهر مشهد با نگاه توسعه ای در مناطق کم برخوردار خبر داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

004f8e8e6e
28 آذر 1401 - 07:30

موسی الرضا حاجی بگلو، روز گذشته در نشست هم اندیشی مدیران کارخانه‌های نوآوری کشورکه در 27 آذرماه در کارخانه نوآوری مشهد برگزارشد اظهارداشت: در کارخانه‌های نوآوری بر اساس اهداف پیشرو باید هم افزایی در حوزه فناوری‌های نوین شکل گیرد. در هر حوزه‌ای که بخواهیم ورود کنیم اگر سر منشا آن از کارخانه‌های نوآوری شکل بگیرد قطعا خروجی‌های مثبتی خواهیم داشت.

وی افزود: شهر مشهد با یک جمعیت 4 میلیونی نیازمند کار‌های جدید و کسب و کار‌های جدید است. نمی‌توان شهر را بدون فناوری های جدید و درآمد محور مدیریت کرد. قطعا حوزه مدیریت شهری باید از این هم افزایی در تمام شهر‌های کشور بهره ببرد و با هم اندیشی به ایده‌های جدید و نو برسند.

حاجی بگلو با بیان اینکه کارخانه‌های نوآوری قطعا بابد در حوزه مدیریت شهری ورود کنند تصریح کرد: امروز کشور نیازمند این کارخانه‌ها است. مشهد هم همین الگو را در پیش گرفته است که گره‌های مسائل شهری در حوزه ترافیک، اقتصاد و شهرسازی در این بستر تسهیل کند. با کمک مدیریت شهری دومین کارخانه نوآوری در حاشیه شهر با نگاه توسعه‌ای در مناطق کمک برخوردار مشهد در حال رایزنی است. امیدواریم با ایجاد این بستر از ظرفیت فرزندانمان در مناطق محروم استفاده شود.

حل مسائل شهری با مشارکت کارخانه‌های نوآوری

سیدعلی حسینی،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد نیزگفت: شهرهای امروزی، به عنوان پرچالش ترین سکونتگاه های بشری مطرح می شوند؛ در عین حال، شهرها، فرصت بالقوه ای از منابع مختلف برای خلق و ارائه نوآوری های مختلف به شمار می رود و شهرداری ها با توجه به نقش کلیدی خود، می توانند فرصت ها و منابع متعددی را در مسیر نوآوری و کارآفرینی شهری ارائه نمایند.

وی اضافه کرد: براساس الگوی «حکمروایی خوب شهری»، بخش عمومی و شهرداری ها باید به عنوان بسترساز و فراهم کننده فضای فعالیت علمی و ترویج و تشویق کننده فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار، ایفای نقش نماید. امری که در شهر مشهد که متعلق به امام رضا(ع) است و ویژگی و صفت بارز آن حضرت، «عالم آل محمد» بودن است، اهمیتی دوچندان می یابد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد تصریح کرد:بنابراین شهرداری مشهد در دوره ششم مدیریت شهری تلاش نموده تا بستر مدیریت علمی، جهادی و مردمی را فراهم سازد و شهردار محترم با تدوین چشم انداز و چرخش های تحول آفرین مشهد در افق 1404، تلاش نموده تا شهر را به سمت و سویی هدایت نمایند که شایسته تسری صفات امام به شهر باشد.

حسینی ادامه داد:یکی از بندهای این چشم انداز در بُعد اقتصادی آن، «قطب ملی صنایع خلاق، نوآور، دانش بنیان و مولد» است که بدون فراهم نمودن زیرساخت و کمک زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تلاش و همت مدیریت شهری شهرداری مشهد، آن است که ضمن فراهم ساختن زیرساخت هایی مانند کارخانه نوآوری مشهد، چتر حمایتی برای جوانان و قشر خلاق و نوآور باشد تا افراد و شرکت ها بتوانند ضمن هم افزایی و بهره گیری از تجارب و پتانسیل سایر مجموعه ها، مدل های کسب و کار خود را تکمیل و توسعه دهند. اظهار کرد:از سویی دیگر، شهرداری ها در ابعاد مختلف شهری، دچار مسائل و دغدغه هایی هستند که حل مطلوب آنها، نیازمند افرادی متفکر و خلاق است که راه حل هایی نوآورانه برای آن ارائه نمایند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد افزود:موضوعاتی همچون دستیابی به درآمد پایدار شهری، لزوم ارائهراهکارهایی برای کاهش هزینه ها، کاهش وابستگی سازمان های شهری به تجهیزات و ابزارهای خارجی، استفاده از فناوری های جدید و به روز در مدیریت شهری برای بهبود خدمات و افزایش کیفیت زندگی شهروندان، جز از طریق کمک افراد ایده پرداز و خلاق و همکاری با سایر شبکه های علمی و تخصصی صورت نمی گیرد.

حسینی افزود:در سال جاری نیز، با توجه به شعار «سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و منویات مقام معظمرهبری، شهرداری مشهد تلاش دارد تا به حمایت از مجموعه های دانش بنیان در قالب توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری، کمک به استفاده از محصولات و فناوری تولید شده متناسب با نیاز شهر و به کارگیری ظرفیت های شرکت های فناور در رفع نیازهای شهری، همت و توجه بیشتری نشان دهد.

وی تصریح کرد: لذا کارخانه نوآوری به عنوان یک خدمت عمومی به شهر مشهد، باید اولویت های خود را مسائل اولویت دار شهر مشهد قرار دهد. در این راستا، نه تنها شرکت های مستقر در کارخانه نوآوری، بلکه کلیه عناصر زیست بوم نوآوری شهر مشهد و کل کشور می توانند نقش آفرینی داشته باشند و شهرداری مشهد، آمادگی خود را جهت تعامل و همکاری و بهره گیری از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها، اعلام می دارد.

منبع: تسنیم

368

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان