الف

عضو شورای شهر مشهد خبر داد:

خدمات مهندسی در مشهد ساماندهی می شود


7 اسفند 1396 - 10:55
5a93b695cae49_5a93b695cae94
مهدی نیا عضو شورای شهر مشهد از ساماندهی خدمات مهندسی در این شهر خبر داد.

مهدی نیا در جلسه شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه ایران یکی از ده کشور پرورش دهنده و تربیت کننده « مهندس» در جهان است اظهار کرد: حرفه « مهندسی » در کشور ما در صدر ده شغلی  است که بیشترین آمار « بیکاری» چنگ در گریبانشان انداخته است .به بیان دیگر ما در صدر ده کشور نخست دنیا، هم مهندس تربیت میکنیم و هم به کار افزودن تعداد بیکاران تحصیلکرده ی خویشیم.

وی تصریج کرد:  آیا ما و تمامی کشورهایی چون ما که شاید بتوان "در حال توسعه" مان نامید ، واقعا به اغنا و بی نیازی از تخصص مهندسان رسیده ایم؟ و تمامی زیرساخت های فنی و بنیادین خود را به حد اعلا به پایان رسانده ایم که مهندسان جوانمان در صدر فهرست بیکاران کشور هستند یا توان، حمیت، اراده و تدبیر لازم را در بکارگیری این خیل بی شمار مهندسان کشور نداشته ایم؟

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: باید امروز با سری افکنده، از تمامی این چند دهه، حداقل در جمع مدیران و متولیان شهرها و روستاها اقرار کنیم که ما ناتوان بوده ایم در جذب و تعریف صحیح شغل و حرفه برای مهندسانی که کم رقیب در جهان تربیت کرده ایم و صدالبته وقت آن است تا با گردنی افراشته و همتی بلند و به اتکای اعتماد و انتخاب مردمانی که میراث دار خردمندی و دانش و مهندسی این سرزمین هستند به سامان این امر مهم ، آستین همت بالا بزنیم.

مهدی نیا در ادامه به سخنان وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: در روزهایی که گذشت وزیر ارجمند راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید از منع اشتغال مهندسانی گفتند که همزمان در ارگان هایی مرتبط مشغول بکار هستند و هر سو گفتاری و نوشتاری در له یا علیه این ابلاغ نامه مطرح شد ، اما آیا بر ما منتخبان بیست و نهم اردیبهشت ماه مردمان این شهر عزیز، وظیفه نیست تا فارغ از غوغاهای پدید آمده ، در قالب گفتگوهایی پژوهش شده و اندیشمندانه در این حوزه به واکنشی خردمندانه و از سر انصاف و تدبیر، بپردازیم ؟ آیا نباید روشن و معین و مبتنی بر نگرشی کارشناسانه، براین خارج شدن بخش قابل توجهی از مهندسان از گردونه کار حرفه ای و باز شدن درگاه ورود بخشی دیگر، به حرفه ساختن شهر، صاحب نظر باشیم؟ حال این نظر هر سوی ماجرا که باشد.

وی اضافه کرد: اگر امروزه همه مهندسان در عرصه ساخت و ساز شهر و ارائه خدمات فنی – مهندسی در شکلی مستقیم و بیواسطه از قابلیت های پر قدر و منابع بالقوه مدیریت شهری محسوب می شوند ، وظیفه شورای اسلامی شهر و نهاد شهرداری در برابر بهره مندی صحیح و پوینده و بالنده از ایشان چیست؟

مهدی نیا با تاکید بر فعالیت گسترده مهندسان در شورای شهر مشهد اظهار کرد: با خود مروری دوباره کنیم: کدامیک از کمیسیون های شورای شهر، امروز بی بهره از خدمات مهندسی و یا بی توجه به اقدامات ایشان ؛ می توانند در عرصه تصمیم سازی مدیریت شهری اتخاذ نظر کنند؟

وقتی شمارگان پرونده های منتظر در کمیسیون ماده صد شهرداری مشهد در تعدادی حیرت انگیز و بسیار است، هنگامیکه بررسی ها و آمارهایی قریب به واقعیت از ساخت و سازهایی متفاوت با پروانه صادره در بیش از نود درصد پلاک های ساختمانی شهر حکایت می کند، هنگامیکه بر طبق همین سنجش ها بیشتر از 80% ساختمان ها، نظرات شهرسازان و معماران را به کنجی پنهان کرده اند و براساس سلیقه ای خام دستانه و تجاربی نامعتبر؛ خود به خنجر خون ریز سیما و منظر شهری و فضای زیستی شهروندان بدل گشته اند ، هنگامیکه عمر مفید ساختمان های ما حتی به دو دهه نمی رسد و این یعنی فنای منابع ملی و سرمایه های پولی و تخصصی کشور؛ دیگر ظهور پدیده ناخوشآیند صوری گری در خدمات مهندسین، بلایی ناغافل و سر زده از ناکجا نیست، که شاید بی تدبیری و رخوت و گرفتار شدن در روزمرگی متولیان امر است در این هنگامه پرآشوب ...

عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: از درآمدهای نهاد متولی شهر که در بخشی گسترده از ساختن ساختمان ها توسط مهندسین؛ به حق، باید که تامین شود تا مسئولیت سازمانی شهرداری در پایش و جاری شدن تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین صیانت از آنچه در قالب طرح هایی فرادست نظیر طرح جامع و تفصیلی - با هر اندک و یا بسیاری که بر آنها بحث و تامل وارد است – جملگی دامنه گسترده ی مسئولیت هایی است که در صورت نخست وظیفه منتخبین پارلمان شهر و در پایه ای بلندتر، مسئولیت همه میراث داران خواجه نصیرها و فارابی ها و خیام هاست .

وی ادامه داد: باید باور کنیم که سامان یافتن حرفه مهندسی؛ از مراحل نخستین تربیت جوانان این سرزمین در مراکز آموزش عالی، تا تامین بستر صحیح، سلامت و از همه مهم تر تخصصی ، دانش محور و روزآمد حرفه ای و شغلی ایشان ؛ بیواسطه بر توانمندی و مدیریت بهینه شهر، مشهود و موثر است .

مهدی نیا بیان کرد: از این رو اینجانب همزمان با هفته و روزی که به نام شریف «مهندس» مندرج کرده ایم، عنوان ضروری و حیاتی «ساماندهی و اعتلاء خدمات مهندسی شهر مشهد مقدس» را در قالب پژوهشی کاربردی و منتج به دستآوردهای عملیاتی برای مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و برپایی کارگروهی تلفیقی از صاحب نظران تمامی کمیسیون ها و نخبگان مهندسی در جهت پایش موضوع و نیز تشکیل و راه اندازی مرکزی را با عنوان " خانه طراحان و مهندسان فضاهای زیستی شهر" پیشنهاد می نمایم.

 

مهدی نیا عضو شورای شهر مشهد از ساماندهی خدمات مهندسی در این شهر خبر داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5a93b695cae49_5a93b695cae94
7 اسفند 1396 - 10:55

مهدی نیا در جلسه شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه ایران یکی از ده کشور پرورش دهنده و تربیت کننده « مهندس» در جهان است اظهار کرد: حرفه « مهندسی » در کشور ما در صدر ده شغلی  است که بیشترین آمار « بیکاری» چنگ در گریبانشان انداخته است .به بیان دیگر ما در صدر ده کشور نخست دنیا، هم مهندس تربیت میکنیم و هم به کار افزودن تعداد بیکاران تحصیلکرده ی خویشیم.

وی تصریج کرد:  آیا ما و تمامی کشورهایی چون ما که شاید بتوان "در حال توسعه" مان نامید ، واقعا به اغنا و بی نیازی از تخصص مهندسان رسیده ایم؟ و تمامی زیرساخت های فنی و بنیادین خود را به حد اعلا به پایان رسانده ایم که مهندسان جوانمان در صدر فهرست بیکاران کشور هستند یا توان، حمیت، اراده و تدبیر لازم را در بکارگیری این خیل بی شمار مهندسان کشور نداشته ایم؟

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: باید امروز با سری افکنده، از تمامی این چند دهه، حداقل در جمع مدیران و متولیان شهرها و روستاها اقرار کنیم که ما ناتوان بوده ایم در جذب و تعریف صحیح شغل و حرفه برای مهندسانی که کم رقیب در جهان تربیت کرده ایم و صدالبته وقت آن است تا با گردنی افراشته و همتی بلند و به اتکای اعتماد و انتخاب مردمانی که میراث دار خردمندی و دانش و مهندسی این سرزمین هستند به سامان این امر مهم ، آستین همت بالا بزنیم.

مهدی نیا در ادامه به سخنان وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: در روزهایی که گذشت وزیر ارجمند راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید از منع اشتغال مهندسانی گفتند که همزمان در ارگان هایی مرتبط مشغول بکار هستند و هر سو گفتاری و نوشتاری در له یا علیه این ابلاغ نامه مطرح شد ، اما آیا بر ما منتخبان بیست و نهم اردیبهشت ماه مردمان این شهر عزیز، وظیفه نیست تا فارغ از غوغاهای پدید آمده ، در قالب گفتگوهایی پژوهش شده و اندیشمندانه در این حوزه به واکنشی خردمندانه و از سر انصاف و تدبیر، بپردازیم ؟ آیا نباید روشن و معین و مبتنی بر نگرشی کارشناسانه، براین خارج شدن بخش قابل توجهی از مهندسان از گردونه کار حرفه ای و باز شدن درگاه ورود بخشی دیگر، به حرفه ساختن شهر، صاحب نظر باشیم؟ حال این نظر هر سوی ماجرا که باشد.

وی اضافه کرد: اگر امروزه همه مهندسان در عرصه ساخت و ساز شهر و ارائه خدمات فنی – مهندسی در شکلی مستقیم و بیواسطه از قابلیت های پر قدر و منابع بالقوه مدیریت شهری محسوب می شوند ، وظیفه شورای اسلامی شهر و نهاد شهرداری در برابر بهره مندی صحیح و پوینده و بالنده از ایشان چیست؟

مهدی نیا با تاکید بر فعالیت گسترده مهندسان در شورای شهر مشهد اظهار کرد: با خود مروری دوباره کنیم: کدامیک از کمیسیون های شورای شهر، امروز بی بهره از خدمات مهندسی و یا بی توجه به اقدامات ایشان ؛ می توانند در عرصه تصمیم سازی مدیریت شهری اتخاذ نظر کنند؟

وقتی شمارگان پرونده های منتظر در کمیسیون ماده صد شهرداری مشهد در تعدادی حیرت انگیز و بسیار است، هنگامیکه بررسی ها و آمارهایی قریب به واقعیت از ساخت و سازهایی متفاوت با پروانه صادره در بیش از نود درصد پلاک های ساختمانی شهر حکایت می کند، هنگامیکه بر طبق همین سنجش ها بیشتر از 80% ساختمان ها، نظرات شهرسازان و معماران را به کنجی پنهان کرده اند و براساس سلیقه ای خام دستانه و تجاربی نامعتبر؛ خود به خنجر خون ریز سیما و منظر شهری و فضای زیستی شهروندان بدل گشته اند ، هنگامیکه عمر مفید ساختمان های ما حتی به دو دهه نمی رسد و این یعنی فنای منابع ملی و سرمایه های پولی و تخصصی کشور؛ دیگر ظهور پدیده ناخوشآیند صوری گری در خدمات مهندسین، بلایی ناغافل و سر زده از ناکجا نیست، که شاید بی تدبیری و رخوت و گرفتار شدن در روزمرگی متولیان امر است در این هنگامه پرآشوب ...

عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: از درآمدهای نهاد متولی شهر که در بخشی گسترده از ساختن ساختمان ها توسط مهندسین؛ به حق، باید که تامین شود تا مسئولیت سازمانی شهرداری در پایش و جاری شدن تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین صیانت از آنچه در قالب طرح هایی فرادست نظیر طرح جامع و تفصیلی - با هر اندک و یا بسیاری که بر آنها بحث و تامل وارد است – جملگی دامنه گسترده ی مسئولیت هایی است که در صورت نخست وظیفه منتخبین پارلمان شهر و در پایه ای بلندتر، مسئولیت همه میراث داران خواجه نصیرها و فارابی ها و خیام هاست .

وی ادامه داد: باید باور کنیم که سامان یافتن حرفه مهندسی؛ از مراحل نخستین تربیت جوانان این سرزمین در مراکز آموزش عالی، تا تامین بستر صحیح، سلامت و از همه مهم تر تخصصی ، دانش محور و روزآمد حرفه ای و شغلی ایشان ؛ بیواسطه بر توانمندی و مدیریت بهینه شهر، مشهود و موثر است .

مهدی نیا بیان کرد: از این رو اینجانب همزمان با هفته و روزی که به نام شریف «مهندس» مندرج کرده ایم، عنوان ضروری و حیاتی «ساماندهی و اعتلاء خدمات مهندسی شهر مشهد مقدس» را در قالب پژوهشی کاربردی و منتج به دستآوردهای عملیاتی برای مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و برپایی کارگروهی تلفیقی از صاحب نظران تمامی کمیسیون ها و نخبگان مهندسی در جهت پایش موضوع و نیز تشکیل و راه اندازی مرکزی را با عنوان " خانه طراحان و مهندسان فضاهای زیستی شهر" پیشنهاد می نمایم.

 

22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان