الف

لزوم بکارگیری نقدینگی در حوزه تولید


23 شهریور 1397 - 19:25
5b9bcbd50f1a3_5b9bcbd50f1de
محمد حسین روشنک در یادداشتی نوشت:چگنونه دستکاری ۱۳۹۶/۶/۱۱ اقتصاد ایران را به اینجا رسانده اند.

به گزارش مشهدفوری، محمد حسین روشنک در یادداشتی نوشت:چگونه دستکاری ۱۳۹۶/۶/۱۱ اقتصاد ایران را به اینجا رسانده اند.

در خبر ها خواندیم ترکیه بهره بانکی لیر ترک را به ۲۴ در صد افزایش داده و برای پس انداز گذاران خارجی نیز امتیازاتی اعمال میکند موضوعی که گفته میشود تا اندازه ای باعث جذب سرمایه ایرانی ها نیز شده است ،

این موضوع را مقایسه کنیم با آنچه منفعت طلبان و رانت خواران و بدهکاران معوقه بانکی « دولتی ، خصولتی ، بویژه خصوصی » که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ با مشورت دادن غلط به دولت ، خواستند و تحت فشار قرار دادند تا معتاد چهل ساله نظام بانکی و پولی کشور یک شبه ترک داده شود تیم اقتصادی دولت نیز که از افراد بسیار ضعیفی چون رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کوچ کرده از اتاق و ارشد آنان که سابقه ریاست بر اتاق را نیز در کارنامه دارد بودند و یا خود از تاثیر این دستکاری منفعت میبردند تسلیم مشاورین رانت طلب و یا ناآگاه شدند و با تصمیم به ترک یک شبه نظام بانکی این شرایط اقتصادی را برای کشور و نظام رقم زدند ، همان هایی که حداقل حق آنها محاکمه به جرم مفسد اقتصادی و اعدام است ، که اگر چنین شود اقتصاد کشور آرام خواهد شد ،

قلم همان زمان در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ طی نامه ای چند صفحه ای برای رییس و هیئت رییسه اتاق ایران نوشت که این افراد اقتصاد ایران را نابود میکنند اما متاسفانه آنان که خود اکثرا افراد خوب و دلسوز و از رانت بدور هستند ، از ترس بدهکاران معوقه و وام گیرندگان بزرگ بانکی بویژه خصولتی ها که با پرداخت یک درهزار بودجه اتاق را تامین میکنند و از محل کاهش سود بانکی رانت بزرگی نصیبشان میشد و در اتاق نفوذ زیادی داشته و دارند هیچگونه اقدامی انجام ندادند و حتی دستور ندادند یادداشت بنده در اتاق ایران منتشر شود ، امروز نیز حاضر نیستند اعتراف کنند که بدهکاران معوقه و عاشقان کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی که نظام پولی کشور به بهره بالا ، چهل سال معتاد بود چه بروز کشور آورده اند است ،

آن زمان قلم نوشت امروز نیز مینویسد بهره بانکی باید در کشور براساس نرخ تورم طلا و ارز تعيین شود بگونه ای که پس انداز گذاران بانکی سودی معادل کاهش ارزش پول ملی به اضافه ۵ تا ۸ در صد دریافت کنند در این صورت خرید طلا و ارز برای مردم توجیه نخواهد داشت.
اما تا زمانی که مردم بویژه دارندگان پس انداز های کوچک «پرتقال پر آب خود را به عنوان سپرده به بانک ها بدهند و بانک ها نیز آن را به بنگاه های خواص که عمدتا دولتی و خصولتی و جمعی خصوصی ویژه هستند بعنوان وام بدهد و آن بنگاه ها آب پرتقال ها را که همان ارزش پول است بمکند ، جمع کمی از آنها حاضر شوند پوستش را به بانک ها برگردانند و بسیاری حتی پوستش را نیز پس نداده وافتخار می کنند که بدهکار معوقه هستند. دلیلی ندارد که مردم برای حفظ آب پرتقال های خود ( ارزش پول ) ارز و طلا نخرند ،

از قلم خواستم همان گونه که در شهریور ۹۶ نوشتیم ، بعنوان انجام وظیفه و دین مجدد این مطلب را بنویسیم مردم قدر آب پرتقال های ( ارزش و قدرت خرید پول ) خود را بدانند و مادامی که ذینفعان و رانت خواران حوزه خوردن آب پرتقال ها ( ارزش پول ) و بانک ها حاضر نیستند ارزش پول را در بانک ها حفظ و بیمه کنند از پس انداز گذاری خودداری و پول خود را در حوزه های دیگر که حد اقل ارزش پولشان حفظ میشود بکار بگیرند ، و از بانک مرکزی و بانک ها نیز بخواهد به مردم ضعیف و کم در آمد به نفع افراد قوی و پردرآمد ظلم نکنند و با ارائه طرحی ارزش و قدرت خرید پول هایي را که نزد بانک ها پس انداز است حفظ کنند و اجازه ندهند جمعی ویژه خوار آب پرتقال های مردم ضعیف را بمکند ،،

قوای سه گانه : بویژه مجلس ، ، دولت ، بانک مرکزی ، بانک ها و تشکل های بخش خصوصی که در واقع خصولتی هستند ، بدانند دور نیست روزی كه افراد توانمند پیدا شوند و نابود کنندگان اقتصاد مردم کم در آمد و دارندگان پس انداز های کوچک که هیچگونه تشکل دفاعی برای خود ندارند را محاکمه و انشاالله به آنچه حق آنان است برسانند .
محمد حسین روشنک
۱۳۹۷/۶/۲۳

محمد حسین روشنک در یادداشتی نوشت:چگنونه دستکاری ۱۳۹۶/۶/۱۱ اقتصاد ایران را به اینجا رسانده اند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5b9bcbd50f1a3_5b9bcbd50f1de
23 شهریور 1397 - 19:25

به گزارش مشهدفوری، محمد حسین روشنک در یادداشتی نوشت:چگونه دستکاری ۱۳۹۶/۶/۱۱ اقتصاد ایران را به اینجا رسانده اند.

در خبر ها خواندیم ترکیه بهره بانکی لیر ترک را به ۲۴ در صد افزایش داده و برای پس انداز گذاران خارجی نیز امتیازاتی اعمال میکند موضوعی که گفته میشود تا اندازه ای باعث جذب سرمایه ایرانی ها نیز شده است ،

این موضوع را مقایسه کنیم با آنچه منفعت طلبان و رانت خواران و بدهکاران معوقه بانکی « دولتی ، خصولتی ، بویژه خصوصی » که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ با مشورت دادن غلط به دولت ، خواستند و تحت فشار قرار دادند تا معتاد چهل ساله نظام بانکی و پولی کشور یک شبه ترک داده شود تیم اقتصادی دولت نیز که از افراد بسیار ضعیفی چون رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کوچ کرده از اتاق و ارشد آنان که سابقه ریاست بر اتاق را نیز در کارنامه دارد بودند و یا خود از تاثیر این دستکاری منفعت میبردند تسلیم مشاورین رانت طلب و یا ناآگاه شدند و با تصمیم به ترک یک شبه نظام بانکی این شرایط اقتصادی را برای کشور و نظام رقم زدند ، همان هایی که حداقل حق آنها محاکمه به جرم مفسد اقتصادی و اعدام است ، که اگر چنین شود اقتصاد کشور آرام خواهد شد ،

قلم همان زمان در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ طی نامه ای چند صفحه ای برای رییس و هیئت رییسه اتاق ایران نوشت که این افراد اقتصاد ایران را نابود میکنند اما متاسفانه آنان که خود اکثرا افراد خوب و دلسوز و از رانت بدور هستند ، از ترس بدهکاران معوقه و وام گیرندگان بزرگ بانکی بویژه خصولتی ها که با پرداخت یک درهزار بودجه اتاق را تامین میکنند و از محل کاهش سود بانکی رانت بزرگی نصیبشان میشد و در اتاق نفوذ زیادی داشته و دارند هیچگونه اقدامی انجام ندادند و حتی دستور ندادند یادداشت بنده در اتاق ایران منتشر شود ، امروز نیز حاضر نیستند اعتراف کنند که بدهکاران معوقه و عاشقان کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی که نظام پولی کشور به بهره بالا ، چهل سال معتاد بود چه بروز کشور آورده اند است ،

آن زمان قلم نوشت امروز نیز مینویسد بهره بانکی باید در کشور براساس نرخ تورم طلا و ارز تعيین شود بگونه ای که پس انداز گذاران بانکی سودی معادل کاهش ارزش پول ملی به اضافه ۵ تا ۸ در صد دریافت کنند در این صورت خرید طلا و ارز برای مردم توجیه نخواهد داشت.
اما تا زمانی که مردم بویژه دارندگان پس انداز های کوچک «پرتقال پر آب خود را به عنوان سپرده به بانک ها بدهند و بانک ها نیز آن را به بنگاه های خواص که عمدتا دولتی و خصولتی و جمعی خصوصی ویژه هستند بعنوان وام بدهد و آن بنگاه ها آب پرتقال ها را که همان ارزش پول است بمکند ، جمع کمی از آنها حاضر شوند پوستش را به بانک ها برگردانند و بسیاری حتی پوستش را نیز پس نداده وافتخار می کنند که بدهکار معوقه هستند. دلیلی ندارد که مردم برای حفظ آب پرتقال های خود ( ارزش پول ) ارز و طلا نخرند ،

از قلم خواستم همان گونه که در شهریور ۹۶ نوشتیم ، بعنوان انجام وظیفه و دین مجدد این مطلب را بنویسیم مردم قدر آب پرتقال های ( ارزش و قدرت خرید پول ) خود را بدانند و مادامی که ذینفعان و رانت خواران حوزه خوردن آب پرتقال ها ( ارزش پول ) و بانک ها حاضر نیستند ارزش پول را در بانک ها حفظ و بیمه کنند از پس انداز گذاری خودداری و پول خود را در حوزه های دیگر که حد اقل ارزش پولشان حفظ میشود بکار بگیرند ، و از بانک مرکزی و بانک ها نیز بخواهد به مردم ضعیف و کم در آمد به نفع افراد قوی و پردرآمد ظلم نکنند و با ارائه طرحی ارزش و قدرت خرید پول هایي را که نزد بانک ها پس انداز است حفظ کنند و اجازه ندهند جمعی ویژه خوار آب پرتقال های مردم ضعیف را بمکند ،،

قوای سه گانه : بویژه مجلس ، ، دولت ، بانک مرکزی ، بانک ها و تشکل های بخش خصوصی که در واقع خصولتی هستند ، بدانند دور نیست روزی كه افراد توانمند پیدا شوند و نابود کنندگان اقتصاد مردم کم در آمد و دارندگان پس انداز های کوچک که هیچگونه تشکل دفاعی برای خود ندارند را محاکمه و انشاالله به آنچه حق آنان است برسانند .
محمد حسین روشنک
۱۳۹۷/۶/۲۳

22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان