الف

روزی به نام "مشهد"


22 آذر 1397 - 09:52
5c11fa9d232c0_5c11fa9d23300
چندی است که شهرهای مختلف مانند شیراز و اصفهان قزوین و...روزی به نام خود در تقویم ملی ایران ثبت می‌کرده‌اند. در این میان مشهد که حتی زودتر از خیلی از شهرها به این فکر افتاده بود هنوز درگیر تعیین روز مناسب است.

به گزارش مشهد فوری، ثبت روزی به نام یک شهر در تقویم ملی علاوه بر معطوف کردن توجه‌ مردم و مسئولان به جایگاه آن شهر می‌تواند فرصتی برای برپایی همایش‌ها و جشن‌هایی برای گردهمایی مردم آن شهر و البته حضور گردشگران در آن شهر باشد.

از این رو چندی است که شهرهای مختلف مانند شیراز و اصفهان قزوین و...روزی به نام خود در تقویم ملی ایران ثبت کرده‌اند. در این میان مشهد که حتی زودتر از خیلی از شهرها به این فکر افتاده بود هنوز درگیر تعیین روز مناسب است.

30 دی روز پیشنهادی مشهد؛ چون دیماه ماه مشهد است

به انتخاب روز مشهد خوشبین نیستم

اردیبهشت وقت مناسبی برای "روزمشهد" است

تاریخ اولین ورود امام رضا(ع) به طوس مناسب‌ترین روز برای "روز مشهد"

روز مشهد؛ چرا هشمین روز هشتمین ماه نه

هشت اردیبهشت؛ روزی برای مشهد

شورای فرهنگ عمومی استان ۹ روز را به عنوان پیشنهادهای نهایی خود مطرح کرد که شامل یازدهم ذی القعده روز ولادت امام رضا(ع)، ۸ صفر روز ورود امام رضا(ع) به مشهد، ۲۳ ذی القعده روز زیارتی امام رضا(ع)، ۳۰ صفر روز شهادت امام رضا(ع)، ۱۰ دی ماه سالروز یک شنبه خونین مشهد، ۲۲ تیرماه سالروز قیام گوهرشاد، ۲۳ آذر ماه سالروز حمله رژیم شاهنشاهی به بیمارستان امام رضا(ع)، اول فروردین به مناسبت سالروز حضور وسخنرانی رهبر انقلاب در مشهد، ۲۵ اردیبهشت روز ملی فردوسی و پاسداشت زبان فارسی بود. اما هنوز انتخاب روز از میان آنها و یا حتی خارج از آن نهایی نشده است.

جایگاه والای حضرت رضا(ع) و تاریخ‌هایی با محوریت ایشان در کنار تاریخ تاثیرگذار مشهد و وجود بزرگان علم و ادب انتخاب این روز را پیچیده کرده است.
امری که در سلسله گفت وگوهای اخبار مشهد با اهالی تاریخ و ادب نیز آن را نشان می‌دهد. همین امر حتی امیدها برای انتخاب روز را کمرنگ کرده است.

مسئله‌ای که سید جلال فیاضی که خود از اولین کسانی بود که ایده انتخاب روز مشهد را مطرح کرد در گفت و گو با اخبارمشهد اذعان کرد وی در عین ناامیدی پیشنهاد تعیین تاریخ شمسی ورود حضرت رضا(ع) به طوس را بهترین گزینه برای روز مشهد دانست.

مهدی سیدی نویسنده تاریخ شهر مشهد نیز تاریخ اولین ورود حضرت رضا(ع) به مشهد را در مسیر سفر مدینه به مرو بهترین گزینه دانست. هرچند تاریخ دقیق این روز هیچ کجا ثبت نشده است اما محققان بنا بر نشانه‌هایی که از سفر آمده است مانند ذکر میوه‌ای خاص به تاریخ حدودی دوم دی ماه رسیده‌اند (بنا به بولتن سفر حضرت رضا(ع) که توسط آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است).

دکتر یوسف متولی حقیقی نویسنده تاریخ معاصر مشهد نیز با ذکر مناسبت‌هایی نظیر همین تاریخ ورود و البته ولادت حضرت رضا(ع) در دی ماه و تاریخ تولد فردوسی (۳ دی یا اول بهمن)و موثرترین قیام مردم مشهد در زمان انقلاب اسلامی (۹ و ۱۰ دی ماه) این ماه را پیشنهاد کرد و پایان آن را که میان تاریخ ورود حضرت رضا(ع) و زادروز فردوسی است پیشنهاد کرد.

این سه کارشناس بر پایه مبنای تاریخی پیشنهادات خود را ارائه کردند. اما دیدگاه دومی هم وجود داشت که بر اساس زمان مناسب برای برپایی همایش‌ها بیشتر تعریف می‌شد.

دکتر محمدجعفر یاحقی نیز مناسبت‌هایی با محوریت حضرت رضا(ع) را در اولویت می‌دانستند اما با ذکر اینکه فصل مناسب برای جشن‌های مردمی نیمه اول سال و مخصوصا اردیبهشت و خرداد است؛ از میان روزهای پیشنهادی شورای فرهنگ استان ۲۵ اردیبهشت را مناسب می‌دانست اما ۸ اردیبهشت ماه را نیز به عنوان روزی که هم نشانی از حضرت رضا(ع) دارد و هم فردوسی و هم زمان مناسبی برای برگزاری همایش و جشن است پیشنهاد کرد.

رجبعلی لباف خانیکی نیز با این پیشنهاد موافق بود و تاکید بر زمان مناسب برای برپایی جشن را داشت.

در پایان اخبار مشهد اما از مخاطبان خود نیز در این باره نظر خواهی کرد که نتیجه این نظرسنجی که با مشارکت بیش از ۲۱۰۰ نفر انجام شد ۴۷ درصد هشتم اردیبهشت ماه را مناسب می‌دانستند، ۳۴ درصد بر این عقیده بودند که نیازی به انتخاب این روز نیست و ۱۶درصد با تاریخ ورود حضرت رضا(ع) یعنی دی ماه رای دادند و تنها ۳درصد نیز روزی غیر از این دو گزینه را مناسب می‌دانستند.

امیدواریم که این طلسم بالاخره شکسته شود و شاهد نامگذاری روز مشهد در تقویم باشیم چه با محوریت تاریخی و چه با محوریت اجرایی بنا به تصمیم شورای فرهنگ عمومی استان.

نویسنده: شیرین سیدی

چندی است که شهرهای مختلف مانند شیراز و اصفهان قزوین و...روزی به نام خود در تقویم ملی ایران ثبت می‌کرده‌اند. در این میان مشهد که حتی زودتر از خیلی از شهرها به این فکر افتاده بود هنوز درگیر تعیین روز مناسب است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5c11fa9d232c0_5c11fa9d23300

به گزارش مشهد فوری، ثبت روزی به نام یک شهر در تقویم ملی علاوه بر معطوف کردن توجه‌ مردم و مسئولان به جایگاه آن شهر می‌تواند فرصتی برای برپایی همایش‌ها و جشن‌هایی برای گردهمایی مردم آن شهر و البته حضور گردشگران در آن شهر باشد.

از این رو چندی است که شهرهای مختلف مانند شیراز و اصفهان قزوین و...روزی به نام خود در تقویم ملی ایران ثبت کرده‌اند. در این میان مشهد که حتی زودتر از خیلی از شهرها به این فکر افتاده بود هنوز درگیر تعیین روز مناسب است.

30 دی روز پیشنهادی مشهد؛ چون دیماه ماه مشهد است

به انتخاب روز مشهد خوشبین نیستم

اردیبهشت وقت مناسبی برای "روزمشهد" است

تاریخ اولین ورود امام رضا(ع) به طوس مناسب‌ترین روز برای "روز مشهد"

روز مشهد؛ چرا هشمین روز هشتمین ماه نه

هشت اردیبهشت؛ روزی برای مشهد

شورای فرهنگ عمومی استان ۹ روز را به عنوان پیشنهادهای نهایی خود مطرح کرد که شامل یازدهم ذی القعده روز ولادت امام رضا(ع)، ۸ صفر روز ورود امام رضا(ع) به مشهد، ۲۳ ذی القعده روز زیارتی امام رضا(ع)، ۳۰ صفر روز شهادت امام رضا(ع)، ۱۰ دی ماه سالروز یک شنبه خونین مشهد، ۲۲ تیرماه سالروز قیام گوهرشاد، ۲۳ آذر ماه سالروز حمله رژیم شاهنشاهی به بیمارستان امام رضا(ع)، اول فروردین به مناسبت سالروز حضور وسخنرانی رهبر انقلاب در مشهد، ۲۵ اردیبهشت روز ملی فردوسی و پاسداشت زبان فارسی بود. اما هنوز انتخاب روز از میان آنها و یا حتی خارج از آن نهایی نشده است.

جایگاه والای حضرت رضا(ع) و تاریخ‌هایی با محوریت ایشان در کنار تاریخ تاثیرگذار مشهد و وجود بزرگان علم و ادب انتخاب این روز را پیچیده کرده است.
امری که در سلسله گفت وگوهای اخبار مشهد با اهالی تاریخ و ادب نیز آن را نشان می‌دهد. همین امر حتی امیدها برای انتخاب روز را کمرنگ کرده است.

مسئله‌ای که سید جلال فیاضی که خود از اولین کسانی بود که ایده انتخاب روز مشهد را مطرح کرد در گفت و گو با اخبارمشهد اذعان کرد وی در عین ناامیدی پیشنهاد تعیین تاریخ شمسی ورود حضرت رضا(ع) به طوس را بهترین گزینه برای روز مشهد دانست.

مهدی سیدی نویسنده تاریخ شهر مشهد نیز تاریخ اولین ورود حضرت رضا(ع) به مشهد را در مسیر سفر مدینه به مرو بهترین گزینه دانست. هرچند تاریخ دقیق این روز هیچ کجا ثبت نشده است اما محققان بنا بر نشانه‌هایی که از سفر آمده است مانند ذکر میوه‌ای خاص به تاریخ حدودی دوم دی ماه رسیده‌اند (بنا به بولتن سفر حضرت رضا(ع) که توسط آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است).

دکتر یوسف متولی حقیقی نویسنده تاریخ معاصر مشهد نیز با ذکر مناسبت‌هایی نظیر همین تاریخ ورود و البته ولادت حضرت رضا(ع) در دی ماه و تاریخ تولد فردوسی (۳ دی یا اول بهمن)و موثرترین قیام مردم مشهد در زمان انقلاب اسلامی (۹ و ۱۰ دی ماه) این ماه را پیشنهاد کرد و پایان آن را که میان تاریخ ورود حضرت رضا(ع) و زادروز فردوسی است پیشنهاد کرد.

این سه کارشناس بر پایه مبنای تاریخی پیشنهادات خود را ارائه کردند. اما دیدگاه دومی هم وجود داشت که بر اساس زمان مناسب برای برپایی همایش‌ها بیشتر تعریف می‌شد.

دکتر محمدجعفر یاحقی نیز مناسبت‌هایی با محوریت حضرت رضا(ع) را در اولویت می‌دانستند اما با ذکر اینکه فصل مناسب برای جشن‌های مردمی نیمه اول سال و مخصوصا اردیبهشت و خرداد است؛ از میان روزهای پیشنهادی شورای فرهنگ استان ۲۵ اردیبهشت را مناسب می‌دانست اما ۸ اردیبهشت ماه را نیز به عنوان روزی که هم نشانی از حضرت رضا(ع) دارد و هم فردوسی و هم زمان مناسبی برای برگزاری همایش و جشن است پیشنهاد کرد.

رجبعلی لباف خانیکی نیز با این پیشنهاد موافق بود و تاکید بر زمان مناسب برای برپایی جشن را داشت.

در پایان اخبار مشهد اما از مخاطبان خود نیز در این باره نظر خواهی کرد که نتیجه این نظرسنجی که با مشارکت بیش از ۲۱۰۰ نفر انجام شد ۴۷ درصد هشتم اردیبهشت ماه را مناسب می‌دانستند، ۳۴ درصد بر این عقیده بودند که نیازی به انتخاب این روز نیست و ۱۶درصد با تاریخ ورود حضرت رضا(ع) یعنی دی ماه رای دادند و تنها ۳درصد نیز روزی غیر از این دو گزینه را مناسب می‌دانستند.

امیدواریم که این طلسم بالاخره شکسته شود و شاهد نامگذاری روز مشهد در تقویم باشیم چه با محوریت تاریخی و چه با محوریت اجرایی بنا به تصمیم شورای فرهنگ عمومی استان.

نویسنده: شیرین سیدی

159

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان