نتایج جستجو : گرمای هوا

  • از فردا شب ریزش باران بصورت رگبار و پراکنده را با شدت و ضعف تا هفته آینده در بخشهای مختلف استان شاهد خواهیم بود.

  • حداقل دمای شبانه طی امشب و فردا شب در محورها و مناطق سردسیر و کوهستانی خراسان رضوی کمتر از صفر درجه خواهد بود.