نتایج جستجو : کیفیت هوای مشهد پاک است

  • مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌ رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در چهاردهمین روز بهار ۱۴۰۳، با کاهش حجم آلاینده‌ها در…

  • مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان‌ رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای امروز، سه‌شنبه دهم دی ماه ۱۴۰۲ با افزایش حجم…

  • مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد با کاهش چشمگیر حجم آلاینده‌ها پس از ۱۱ روز پیاپی…

  • مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در سومین روز تیر ماه ۱۴۰۲ در شرایط سالم برای تنفس…

  • شاخص کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۵۲ و شاخص فعلی بر روی عدد ۵۸ در وضعیت سبز و پاک قرار دارند.

۱