• تفاوت تتر با دلار فیزیکی موضوعی است که لازم است شما قبل از اقدام برای خرید تتر یا دلار در مورد آن اطلاعات کسب کنید. سرمایه گذاران دوست دارند بدانند تتر و دلار در چه زمینه‌هایی نسبت به یکدیگر برتری…