• بهره‌گیری از علوم نوین برای تولید صنایع دستی اصیل ایرانی

    هنر مسگری یکی از صنایع دستی کهن ایران است. استفاده از اشیا و ظروف مسی دست‌ساز از زمان‌های دور در بین ایرانیان رواج داشته است. پیشینه مسگری در ایران حداقل به پنج هزار سال پیش برمی‌گردد، امروز نزد…