• هاست یکی از پیش‌نیازهای حیاتی هر وب‌سایت است، بدون آن امکان راه‌اندازی وب‌سایت وجود ندارد. وب‌سایت شما، با هر نوع محتوا یا فعالیتی که دارد، نیازمند یک هاست مناسب برای عملکرد صحیح خود است.